Vägassistansförsäkring

Punktering, fel på motorn eller bensinstopp. Det finns olika anledningar till varför du blir stående med bilen vid vägkanten och behöver assistans. Det finns även olika typer av assistansförsäkringar. 

Assistansförsäkring som ingår i bilförsäkringen

Om du väljer någon av våra bilförsäkringar (gäller inte trafikförsäkring) får du en räddningsförsäkring, även kallad assistansförsäkring, som gäller vid trafikolycka eller annat driftstopp under bilresan. 

Assistansförsäkringen gäller även om föraren blir sjuk eller skadas och inte kan köra. Du får då hjälp med bärgning av bilen och transport av förare och passagerare, samt bagaget. Försäkringen gäller även för starthjälp och merkostnader för hotellnatt om det behövs. 

Självrisker

  • Om du har Stor Bilförsäkring eller tillägget BilXtra = 0 kr. 
  • Om du har TrafikXtra = 500 kr (max 2 gånger per år).
  • Om du har halv- eller helförsäkring = självrisk 1 500 kr. 

BilXtra fördelaktigt vid assistans

Tilläggsförsäkringen BilXtra ingår i Stor Bilförsäkring, men kan även köpas till för halv- eller helförsäkring.

  • Ingen självrisk vid bärgning/räddning.
  • Hyrbilsersättning  upp till 45 dagar.
  • BilXtra har i många fall ett lägre pris än separata assistansförsäkringar.

Vägassistansförsäkring kopplad till service av bilen

För många bilmärken finns en form av vägassistansförsäkring som ingår som en del av servicen när du servar din bil hos en auktoriserad märkesverkstad för det bilmärket. Den försäkringen eller garantin brukar gälla om det plötsligt inte går att köra med bilen på grund av exempelvis punktering eller annat haveri.

En förutsättning för att denna assistans ska gälla är att du måste ha följt serviceplanen för bilen. Alla bilmärken har olika regler för när denna form av assistans gäller så du får höra efter med serviceverkstaden om vad som gäller för just det bilmärket du har.

Man hämtar bilen från service
När du servat bilen hos märkesverkstad kan vägassistans ingå fram till nästa servicetillfälle.

Separata vägassistansförsäkringar

Det finns vägassistansförsäkringar att köpa som inte är kopplade till någon serviceplan eller den ordinarie bilförsäkringen. Dessa försäkringar ger hjälp vid motorstopp, punktering, bränslestopp eller om du behöver hjälp med att öppna bilen. De separata vägassistansförsäkringarna betalar även självrisken på den vanliga försäkringen och du kan få hyrbil om din egen inte kan repareras samma dag.

Kostnaden för en separat vägassistansförsäkring är mellan 430-980 kronor per år. Eftersom vägassistans ingår i bilförsäkringen är det en onödig utgift att teckna dessa.

Generellt om vägassistansförsäkringar

  • Oavsett vilken form av vägassistansförsäkring du har, brukar de inte täcka kostnader för reservdelar och bränsle.
  • Samtliga har också föreskrifter om att försäkringen inte gäller vid bristande underhåll av bilen, vid lagöverträdelser i samband med stoppet, vid tävlingsverksamhet, taxikörning med mera.