Bilsäkerhet

handlar inte bara om bilarna
Vi som kör bil har ett ansvar att skapa en trygg och säker miljö för alla som vistas i trafiken. Här tar vi upp ämnen som på olika sätt är en del av vår vardag som bilägare och förare.