Försäkra din elbil

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

En elbil innehåller batteri och teknik som skiljer den från en traditionell bränslebil. Om du har en elbil är det därför viktigt att ha en försäkring som täcker de delarna.

Därför är vår bilförsäkring fördelaktig för elbilar

I våra halv- och helförsäkringar finns anpassade moment för just elbilar. Så om du har en elbil som är yngre än 8 år och har körts mindre än 100 000 km så kan du få ersättning från bilens maskinskadeförsäkring om det plötsligt uppstår ett fel på följande händelser:

Maskinskadeförsäkringen gäller bland annat för:

✓ Högvoltsbatteri för framdrivning av el- och hybridbil.

✓ Kylsystem för högvoltsbatteri inklusive givare.

✓ Fabriksmonterad batteriladdare i bilen (OBC).

Väljer du dessutom Stor Bilförsäkring till din elbil så gäller maskinskadeförsäkringen ända upp till att bilen är 10 år och har körts mindre än 150 000 km.

Familj packar och laddar sin elbil

Vid stöld av tillbehör till elbilen

  • Stöld av batteri är ovanligt, att stjäla och demontera ett batteri är riktigt svårt.
  • Om du skulle bli av med laddningsstolpen och kabeln så går det på din villaförsäkring.