Trafikförsäkring

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Så gäller trafikförsäkringen

En trafikförsäkring måste du ha enligt svensk lag, alla bilar som är i trafik måste ha en trafikförsäkring från första dagen som du blir ägare till bilen. Trafikförsäkringen är det minsta försäkringsskydd du kan välja till din bilförsäkring.

Vad täcker trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen täcker personskador, skador på andra fordon och annan egendom som du har orsakat med din bil. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil eller på det som transporteras i bilen.

Om du krockar med en annan bil kan du få ersättning från det fordonets trafikförsäkring, om det var den andra föraren som orsakade olyckan. Då kan du även få ersättning för skador på saker som du har i din bil.

Mamma och dotter ska sätta sig bilen

För att du ska få ersättning för skador på din egen bil om du har orsakat olyckan behöver du en helförsäkring.

Vad händer om jag inte har en trafikförsäkring?

Om du inte har trafikförsäkring hos något försäkringsbolag tar Trafikförsäkringsföreningen över ansvaret och du får betala en straffavgift till dem istället. Den avgiften är mycket högre än vad en trafikförsäkring kostar hos ett försäkringsbolag.

Vad gäller om bilen är avställd?

Om du ställt av bilen och anmält det till Transportstyrelsen upphör trafikförsäkringen helt under avställningsperioden. När du ställer på bilen igen hos Transportstyrelsen ändrar vi automatiskt tillbaka försäkringen så att den gäller med samma omfattning som före avställningen, i detta fall till en Trafikförsäkring.

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bildades 1929 när det blev obligatoriskt att ha trafikförsäkring. TFF betalar ut ersättning till den som drabbats av skada i en trafikolycka om oförsäkrade eller utländska fordon är inblandade.

Det finns cirka 60 000 oförsäkrade motorfordon i Sverige - trots lag om trafikförsäkring.

Vad skiljer försäkringarna åt?

Utöver en trafikförsäkring kan du ha en helförsäkring och halvförsäkring.

Har du koll på vad som skiljer de olika försäkringsomfattningarna åt? Om inte kan du ta hjälp av tabellen för att snabbt se skillnaden. Du kan även här läsa mer om vår bilförsäkring.

Jämför innehållet Stor Bil Hel Halv TrafikXtra Trafik
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte

Vanliga frågor och svar

Mer att läsa

Kul att ni gillar oss. Tack!

Baserat på över 10 000 omdömen på