Trafikförsäkring


Läs om vår hantering av personuppgifter, automatisk behandling av köp och hur vi arbetar med uppringande kvalitetssamtal.

Så gäller trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen ersätter skador på förare, medtrafikanter, andra fordon och annan egendom som skadas av bilen. Den täcker inte skador på din egen bil eller på det som transporteras i bilen.​​ Därför är det lag på att du har trafikförsäkring på den bil du står som ägare till.

Om du ställt av bilen och anmält det till Transportstyrelsen behöver du inte ha trafikförsäkring. När du ställer på bilen igen köper du en trafikförsäkring.

Om du inte har trafikförsäkring hos något försäkringsbolag tar Trafikförsäkringsföreningen över ansvaret och du får betala en straffavgift till dem istället. Den avgiften är mycket högre än vad en trafikförsäkring kostar hos ett försäkringsbolag.

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bildades 1929 när det blev obligatoriskt att ha trafikförsäkring. TFF betalar ut ersättning till den som drabbats av skada i en trafikolycka om oförsäkrade eller utländska fordon är inblandade.

Vad skiljer försäkringarna åt?

Har du koll på vad som skiljer de olika försäkringsomfattningarna åt? Om inte kan du ta hjälp av tabellen för att snabbt se skillnaden. Du kan även här läsa mer om vår bilförsäkring.

Jämför innehållet Stor bil Hel Halv Trafik-Xtra Trafik
Trafik - personskada

Om föraren, passagerare och personer utanför bilen skadas vid en olycka med bilen får de ersättning för sina personskador.

Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Trafik - annans egendom

Om föraren av din bil orsakar skador på någon annans egendom ersätts dessa av trafikförsäkringen.

Som bilägare måste du ha trafikförsäkring enligt lag och det är den minsta omfattning du kan välja på din bilförsäkring.

Självrisken är 0 kr, men om föraren är under 25 år, saknar körkort, varit grovt vårdslös eller rattfull är självrisken 1 000 kr.

Bärgning

Du får ersättning för kostnader i samband med bärgning/assistans vid trafikolycka eller annat driftstopp. Även starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt ingår.

Självrisken är 1 500 kr.

 • Om du väljer Stor Bilförsäkring eller har tilläggsförsäkringen BilXtra, är självrisken 0 kr.
 • Om du väljer TrafikXtra gäller detta moment högst 2 gånger per år och självrisken är då 500 kr.
Rättskydd

Du får ersättning för kostnader vid vissa tvister som har med dig som bilägare att göra.

Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Stöld av bil

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av hela bilen.

Självrisken är 1 500 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr

Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Stöld från och ur bil

Du får ersättning vid stöld eller tillgrepp av fordonsdelar till bilen. Avmonterade fordonsdelar ska vara inlåsta I utrymme som endast du har tillgång till.

Självrisken är 1 500 kr om bilen var låst, i annat fall är självrisken 8 000 kr.

Brand

Du får ersättning för skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Självrisken är 1500 kr.

Glas

Du får ersättning för skador på bilens vind-, sido- eller bakruta om de krossas eller spräcks. Du får ersättning för kostnaden att byta eller reparera ruta efter till exempel stenskott.

Självrisken vid reparation är 200 kr och vid byte 1 500 kr.

Feltankning

Du får ersättning för nödvändiga kostnader för rengöring av tank, behållare, ledningar och byte av filter, upp till 50 000 kr. Detta gäller om du tankat bilen med fel bränsle eller fyllt annan behållare med fel medel t.ex. olja i tanken för spolarvätska. Gäller för bilar som är yngre än 15 år, självrisken är 1 500 kr.

Maskinskada

För en bil som är yngre än 8 år eller har körts mindre än 100 000 km omfattas plötsliga fel som påverkar bilens funktion på till exempel motor, elektronik, växellåda och kraftöverföring.

För Stor Bilförsäkring gäller maskinskada för en bil som är yngre än 10 år eller har körts mindre än 150 000 km.

Självrisk:

 • 1 500 kr - om bilen är yngre än 5 år och har körts mindre än 80 000 km. Är bilen direktimporterad är självrisken 3 000 kr.
 • 3 000 kr - om bilen är äldre än 5 år eller har körts mer än 80 000 km. Är bilen direktimporterad är självrisken 6 000 kr.
 • 10 000 kr - om bilen är äldre än 8 år eller har körts mer än 100 000 km och du väljer Stor Bilförsäkring. Samma självrisk gäller för direktimporterad bil.
Vagnskada

Du får ersättning för skador på bilen efter en trafikolycka, skadegörelse eller annan olycka, t.ex. ett nedfallande träd.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

 • 3 000 kr
 • 4 500 kr
 • 6 000 kr

Självrisken är 15 000 kr om det försäkrade marknadsvärdet på bilen är över 1,5 mkr.

För bilar med gällande vagnskadegaranti ingår detta skydd i garantin, men självrisken är ett annat belopp. Se ditt garantibevis.

Bilnyckel

Om bilnyckel/bilnyckelkort innehållande elektronisk startspärr skadas eller försvinner får du ersättning upp till 5 000 kr. Förutom själva nyckeln ersätter vi kostnaderna för att avprogrammera den skadade/försvunna nyckeln och inprogrammera en ny nyckel.

Max ett skadetillfälle per år ersätts.

Självrisken är 500 kr för förlorad bilnyckel.

Förar- och passagerarolycksfall

Utöver det som ersätts från trafikförsäkringen får förare och passagerare en extra ersättning upp till 600 000 kr, om de får bestående skador eller men efter en trafikolycka.

Ersättningen betalas även ut vid dödsfall. Ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog upp till 10 gånger ingår.

Självrisken är 0 kr.

Hyrbil

Du får ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaderna för en hyrbil i 45 dagar. Om skadan sker utomlands ersätter vi 100 % av dessa kostnader. Om du har Stor Bilförsäkring är det 75 dagar som gäller.

Kupéskada

Du får ersättning om inredningen i bilens kupé eller bagageutrymme skadas. Skador som orsakats av djur ersätts inte. Elektronik, sufflett eller hardtop räknas inte som inredning.

Självrisken är 1 500 kr.

Självriskreducering

Du betalar ingen självrisk vid bärgning/räddning. Vid djurkollision och skadegörelse sänks din självrisk för vagnskada.

Har du helförsäkring sänks självrisken med upp till 6 000 kr, har du vagnskadegaranti sänks den självrisken med upp till 10 000 kr.

VärdeXtra

Du får en ny bil, motsvarande den du har, om din bil stjäls eller blir totalförstörd på ett sätt som kan ersättas av vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin.

För att få en ny bil ska din skadade eller stulna bil vara högst 2 år och ha körts mindre än 40 000 km. Är bilen äldre eller om den körts mer, får du ersättning med bilens marknadsvärde plus 20 %.

Du betalar ingen självrisk.

BilXtra (valbart tillägg)

Halv- eller helförsäkring kan kompletteras med BilXtra. Om du väljer Stor Bilförsäkring behöver du inget tillägg eftersom dessa moment ingår. 

Detta ingår i BilXtra:

 • Hyrbil – ersättning för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden upp till 45 dagar (för Stor Bilförsäkring upp till 75 dagar) om din egen bil är okörbar p.g.a. en skada som försäkringen gäller för. Om skadan sker utomlands ersätter vi 100 % av dessa kostnader. 
 • Självriskreducering – ingen självrisk vid bärgning/räddning. Vid djurkollision och skadegörelse sänks din självrisk för vagnskada, om reparationskostnaden överstiger 1 000 kr. Har du helförsäkring sänks självrisken med upp till 6 000 kr, har du vagnskadegaranti sänks den självrisken med upp till 10 000 kr. 
Det finns cirka 60 000 oförsäkrade motorfordon i Sverige - trots lag om trafikförsäkring.
 • bilkö

  Har det hänt något?

  Anmäl skadan här. Vi återkommer inom 24 timmar. Tänk på att stöld och skadegörelse alltid ska polisanmälas.

  Anmäl skada
 • Varningstriangel

  Utrusta bilen

  I Säkerhetsbutiken finns utvalda produkter för bilen. Som kund hos oss får du alltid 20 % rabatt.

  Säkerhetsprodukter till bilen
 • Dator och mobil

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  Vi tar upp ämnen som berör dig som bilägare. Anmäl dig för att få erbjudanden, tips och råd.

  Registrera mejladress