Självrisk för bilförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv måste betala om du behöver nyttja din bilförsäkring. 

Vilken självrisk har min bilförsäkring?

Här kan du se vilka självrisker som gäller beroende på vilken del i din  bilförsäkring som ersätter det som inträffat:

Trafikförsäkring

 • ​0 kr
 • 1 000 kr – om föraren är yngre än 25 år, saknar körkort, varit rattfull eller grovt vårdslös.​​

Brand

 • ​1 500 kr​

Glasskada

 • ​200 kr – vid reparation av stenskott och mindre skador. Reparationerna ska godkännas av oss.
 • 1 500 kr – vid byte av ruta.

Maskinskada

 • ​1 500 kr* — om bilen är yngre än 5 år och har körts mindre än 80 000 km
 • 3 000 kr* — om bilen är äldre än 5 år eller har körts mer än 80 000 km
 • 10 000 kr — om bilen är äldre än 8 år eller har ​körts mer än 100 000 km och du har Stor Bilförsäkring.

*För direktimporterad bil är självrisken dubbelt så hög jämfört med svensksåld. 

Bärgning/Assistans

 • 1 500 kr 

Rättsskydd

 • ​​20 % av kostnaderna, lägst 1 500 kr

Stöld

 • 1 500 kr
 • 8 000 kr om bilen inte varit låst med ett godkänt lås.

Feltankning

 • ​1 500 kr

Vagnskada

Du kan välja mellan dessa självrisker. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

 • 3 000 kr
 • 4 500 kr
 • 6 000 kr

Ytterligare 1 000 kr i självrisk om föraren är under 25 år.

Frågor och svar

Relaterat innehåll