Självrisk för bilförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv måste betala om du behöver nyttja din bilförsäkring. 

Vilken självrisk har min bilförsäkring?

Här kan du se vilka självrisker som gäller beroende på vilken del i din bilförsäkring som ersätter det som inträffat.

Trafikförsäkring

 • ​0 kronor
 • 1 000 kronor om föraren är yngre än 25 år, saknar körkort, varit rattfull eller grovt vårdslös.​​

Brand

 • ​1 800 kronor​. För Stor bilförsäkring är självrisken 1 500 kronor.

Glasskada

Vid reparation av stenskott

 • 200 kronor

Vid byte av ruta

 • 1 800 kronor. För Stor bilförsäkring är självrisken 1 500 kronor.

Maskinskada

Bilar yngre än 5 år och har körts mindre än 80 000 km

 • 1 800 kronor (3 600 kronor för direktimporterad bil).
 • För Stor Bilförsäkring är självrisken 1 500 kronor (3 000 kronor för direktimporterad bil).

Bilar äldre än 5 år eller har körts mer än 80 000 km

 • 3 500 kronor  (7 000 kronor för direktimporterad bil).
 • För Stor Bilförsäkring är självrisken 3 000 kronor (6 000 kronor för direktimporterad bil).

Bilar som har Stor bilförsäkring och är äldre än 8 år eller har ​körts mer än 100 000 km

 • 10 000 kronor 

Vägassistans

 • 1 800 kronor

Rättsskydd

 • ​​20 % av kostnaderna, lägst 1 800 kronor.

Stöld

 • 1 800 kronor. För Stor bilförsäkring är självrisken 1 500 kronor.
 • 8 000 kronor om bilen inte varit låst med ett godkänt lås.

Feltankning

 • ​1 500 kronor

Vagnskada

Du kan välja mellan dessa självrisker. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

 • 3 000 kronor
 • 4 500 kronor
 • 6 000 kronor

Ytterligare 1 000 kronor i självrisk om föraren är under 25 år.

Frågor och svar

Relaterat innehåll