Helförsäkring

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.

Vad täcker helförsäkringen?

En helförsäkring är det mest omfattade skyddet du kan ha för din bil. Följande delar ingår:

Trafikförsäkring

Gäller för skador på personer och andra fordon som du orsakar med bilen, men inte för skador på din egen bil.

Halvförsäkring

Innehåller trafikförsäkring samt ersättning för stöld, brand, glas- och maskinskador, assistans och rättsskydd.

Vagnskadeförsäkring

Ersätter skador på din bil, till exempel plåt- och lackskador. Gäller även om du råkat orsaka skadorna själv. 

Helförsäkringen täcker alla händelser som ingår i trafik- och halvförsäkring. Den stora skillnaden är att vagnskadeförsäkring ingår. Det innebär att du kan få ersättning för skador på din egen bil som uppstår vid en trafikolycka, en annan yttre olyckshändelse och vid skadegörelse.

Helförsäkringen gäller även om du själv skulle råka orsaka skadorna, till exempel vid singelolycka eller om du råkar köra på något. 

ung man i förarsäte
Med en helförsäkring kan du få ersättning för skador på din egen bil oavsett vem eller vad som har orsakat skadorna.

Det här ingår i våra bilförsäkringar

Jämför innehållet mellan helförsäkring och de andra omfattningarna och välj den som täcker ditt behov.

Vi har två helförsäkringar som du kan välja mellan, vår vanliga helförsäkring och Stor Bilförsäkring. Grundskyddet är detsamma men med Stor Bilförsäkring får du bland annat ett utökat skydd för maskinskador och ersättning för tråkiga skador i kupén, förlorad bilnyckel och hyrbil.

Detta ingår Stor Bil­försäkring Hel­försäkring Halv­försäkring Trafik­­Xtra Trafik­försäkring
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte
Ingår Ingår inte Ingår inte Ingår inte Ingår inte