HELFÖRSÄKRING

Passar bra för dig som har en bil som äldre än tre år och för yngre bilar som saknar vagnskadegaranti.

Helförsäkringen innehåller trafikförsäkring som ersätter skador på förare, medtrafikanter, andra fordon eller annan egendom som skadas av bilen. Om du blir påkörd av någon annan och inte orsakade kollisionen, får du ersättning för eventuell krockskada från den andra partens trafikförsäkring.

I helförsäkringen ingår förutom trafikförsäkring följande skadehändelser:

  • Stöldskada – någon stjäl saker från bilen eller hela bilen. Försäkringen gäller även vid inbrotts- och stöldförsök.
  • Brandskada – gäller för skador på grund av brand, blixtnedslag eller explosion.
  • Glasskada – vid stenskott eller om bilens rutor spräcks eller krossas.
  • Maskinskada – vid fel på elektroniken eller vid motorhaveri. Maskinskadeförsäkringen har ålders- och milgräns för hur länge den gäller. Den första gränsen är 8 år eller 10 000 mil. Om du väljer Stor Bilförsäkring är gränsen 10 år eller 12 000 mil.
  • Räddning – förare och passagerare får hjälp med vidare transport om bilen eller föraren skadas under färd med bilen.
  • Rättsskydd – ersätter kostnader vid vissa tvister och brottsmål.
  • Vagnskada – gäller för bilens kaross och täcker plåtskador och lackskador som kan ha uppstått vid exempelvis kollision, dikeskörning, nedblåsta träd eller annan skadegörelse på bilen.
Innehåll Trafik Halv Hel

Person- och egendom

checkmark checkmark checkmark

Brand

checkmark checkmark

Glas

checkmark checkmark

Bärgning/räddning

checkmark checkmark
Maskinskada

​Gäller tills bilen är 8 år eller gått 10 000 mil.

checkmark checkmark

Rättsskydd

checkmark checkmark

Stöld

checkmark checkmark
Vagnskada

​Plåt- och lackskador

checkmark

Vad kostar försäkringen?

Räkna ut priset på bilförsäkring. Du får 10 % rabatt och blir förmånskund. 

Tips inför bilresan utomlands

Här hittar du värdefulla tips innan du ger dig ut på en bilresa i Europa.

Läs våra tips här
Om Grönt Kort

Anmäl skada på bilen

Anmäl skada på bilen här. Stöld och inbrott ska även anmälas till polisen.