If i samhället

Försäkringar handlar om att hjälpa både privatpersoner och företagare att minska risken för att något ska hända, och skydda mot oväntade ekonomiska förluster.

Viktig hörnsten i välfungerande samhälle

Oavsett om det handlar om att bygga hus, köra bil eller ge sig ut på en resa vill vi på If bidra till ökad trygghet och en långsiktigt hållbar miljö.

Vi agerar för att påverka beslutsfattare att fatta långsiktigt kloka beslut. Ett exempel är att If arbetar för att få samhällsplanerarna att ta hänsyn till riskerna för höjd vattennivå när de tar ställning till önskemål om sjönära boende. Ett annat är trafiksäkerheten där If sedan många år engagerar sig i säkrare trafik kring skolor. Ifs forskare analyserar bolagets omfattande skadestatistik med syftet att informationen ska användas för att öka tryggheten i trafiken, både för bilister och för cyklister och andra oskyddade trafikanter.