Avställningsförsäkring

Avställningsförsäkring, eller garageförsäkring som den också kallas, ger ett bra försäkringsskydd när bilen är avställd.​

En avställd bil

Om du till exempel bara använder din bil på sommaren, kan du ställa av den på vinterhalvåret via Transportstyrelsen. ​När bilen är avställd behöver du inte betala fordonsskatt eller trafikförsäkring. En avställd bil utsätts inte för lika stor risk att skadas som en bil som används. Det finns dock vissa händelser som kan drabba en bil som står i garage eller på parkeringsplatsen.

Hur gäller avställningsförsäkringen?

Avställningsförsäkringen gäller vid stöld, brand och vagnskada, som till exempel skadegörelse eller att bilen blir påkörd i ett garage eller parkeringsplats. Även rättsskydd ingår i avställningsförsäkringen så länge bilen förvaras i Sverige.

Kör inte med en avställd bil 

Tänk på att du inte får köra med en avställd bil. Du får dock köra kortaste vägen till och från bilbesiktningen under förutsättning att det fordonet är trafikförsäkrat och att det inte finns några obetalda fordonsskatter. Tänk på att du inte heller får bogsera en avställd bil. Mer information om avställning hittar du hos Transportstyrelsen. 

Killle på parkering
Avställningsförsäkring behövs till sommarbilen när den inte används.

Hur fungerar avställningsförsäkringen?

Du som har halvförsäkringhelförsäkringStor Bilförsäkring eller TrafikXtra hos oss får automatiskt försäkringen ändrad till en avställningsförsäkring när du ställer av bilen hos Transportstyrelsen. När du sedan ställer på bilen igen ändras din försäkring automatiskt tillbaka till samma omfattning som tidigare. Det är bara om du vill göra ändringar i din nuvarande försäkring som du behöver kontakta oss. Om du vill byta försäkringsbolag kan du bara göra det på försäkringens årsförfallodag.

Ska du sälja bilen?

Om du planerar att sälja bilen är det bra att ställa på den först. Annars kan inte köparen provköra bilen och det blir svårare att sälja bilen när den är avställd.

Vanliga frågor och svar

Mer att läsa