Skada vid skyfall och översvämning

Vid skyfall och stora översvämningar drabbas många och det kan bli telefonkö. Gör din anmälan här så kontaktar vi dig så snart vi kan.

Anmäl skada

Det du kan göra vid översvämning

Detta gör du först

 • Försök stoppa vattnet från att tränga in genom att bygga vallar vid dörrarna med handdukar. Gå runt huset och kontrollera om det är stopp i avloppsbrunnar. Åtgärda det som stoppar upp om det är möjligt.
 • Om vattnet kommer in via golvbrunnen kan du lägga en handduk i golvbrunnen och hålla den på plats med något riktigt tungt.
 • Försök ösa ut som mycket du kan. Kontakta Räddningstjänsten för att få hjälp med utpumpning av vatten om det är stora vattenmängder.

Viktigt att tänka på:

 • Vatten är strömförande så stäng av elen i de översvämmade utrymmena om det är möjligt.
 • Var noga med hygienen om du varit i kontakt med avloppsvatten.

Fortsätt med detta

 • Flytta undan värdefulla ägodelar till ett torrt ställe.
 • Torka upp vattnet om det är möjligt.
 • Ställ in en avfuktare så snart som möjligt. Du kan hyra eller köpa en avfuktare och ställa den i de fuktskadade utrymmena.
 • Dokumentera skadorna med bilder.
 • Släng ingenting innan du har kontaktat oss och fått klartecken att slänga sakerna.

Så får du hjälp

Vi har partners över hela landet som kan hjälpa till med reparation och begränsning av skadorna. Vid stora oväder kan det ibland dröja innan du får hjälp på plats.

 • Gör vad du kan för att undvika ytterligare skador.
 • Ta gärna bilder på det som skadats, för att dokumentera orsaken och omfattningen.
 • När du anmäler till oss avgör vi om en besiktning ska göras. Vi bedömer också vilka åtgärder som behövs för att återställa efter skadan.