Anmäl brandskada

Om det brunnit hemma hos dig är det bäst om du ringer oss. Är det en liten brand utan rök- och sotskador kan du anmäla det här.

Ring – vi har alltid öppet

En brand kan vara mer eller mindre omfattande. Om du behöver omedelbar hjälp kan ringa oss på telefon 0771- 655 655 när som helst. Vi har öppet dygnet runt.

Ring oss även vid mindre bränder. Om du fått rök- och sotskador eller använt pulversläckare är det bra om vi kan starta saneringsarbetet så snabbt som möjligt. 

Detta händer sen

När vi fått din anmälan om branden kommer du att få en skaderådgivare som följer dig genom hela skadeärendet. 

  • Om du behöver ett tillfälligt boende kan vi hjälpa till med det.
  • Vi gör en besiktning av skadorna.
  • Vi startar sanering av bostaden.
  • Tillsammans med dig tar vi fram en plan för återställande.
  • Datum för när du kan flytta tillbaka beräknas. 
  • Om det varit en omfattande brand och du är i akut behov av kläder, pengar till mat osv. kan vi hjälpa till med. 

Om du vill prata med någon

En brand i sin egen bostad kan vara en omskakande och jobbig upplevelse, även om det är en mindre brand.

I vår hem- och villaförsäkring ingår krishanteringshjälp. Det innebär att vi betalar ersättning för upp till 10 behandlingstillfällen hos en en legitimerad psykolog. Prata med din skaderådgivare om du eller någon annan i familjen vill ha denna form av hjälp. 

Ersättningsbostad

Om din bostad har fått sådana skador att det inte är möjligt att bo i den kan vi hjälpa till med en tillfällig bostad. Vi betalar ersättning upp till 2 år. Vi ersätter även merkostnader för magasinering av möbler etc. om det behövs. Prata med din skaderådgivare om detta. 

Några praktiska tips

Om du det var en mindre brand som du släckte själv med hjälp av brandfilt eller brandsläckare behöver du ordna med ny brandskyddsutrustning. Det kan du göra lite senare när du har möjlighet att ta tag i det. 

  • Brandfilt kan du köpa i If Säkerhetsbutik med 20 % rabatt. 
  • Brandsläckaren räknas som förbrukad även om du inte använde allt pulver. I If Säkerhetsbutik kan du köpa en ny brandsläckare. Eftersom du är kund hos oss får du 20 % rabatt.
  • Lämna den gamla brandsläckaren till kommunens återvinningscentral där den ska sorteras som farligt avfall. Brandsläckare kan laddas om, men för den storlek vi använder i privata hem kostar det mer än att köpa en ny.

Hitta ditt brandskydd i If Säkerhetsbutik