Anmäl brandskada

Om det är en liten brand utan rök- och sotskador kan du anmäla det här. Vid en större brand är det bäst om du ringer oss.

Anmäl skada

Ring om du behöver akut hjälp

En brand kan vara mer eller mindre omfattande. Om du behöver omedelbar hjälp kan ringa oss på telefon 0771- 655 655 när som helst. Vi har öppet dygnet runt.

Om du fått rök- och sotskador eller använt pulversläckare är det bra om vi kan starta saneringsarbetet så snabbt som möjligt. 

Detta händer sen

När vi fått din anmälan om branden kommer du att få en skaderådgivare som följer dig genom hela skadeärendet. 

  • Om du behöver ett tillfälligt boende kan vi hjälpa till med det.
  • Vi gör en besiktning av skadorna.
  • Vi startar sanering av bostaden.
  • Tillsammans med dig tar vi fram en plan för återställande.
  • Datum för när du kan flytta tillbaka beräknas. 
  • Om det varit en omfattande brand och du är i akut behov av kläder, pengar till mat osv. kan vi hjälpa till med det.