Skadeanmälan för hus och hem

Här kan du göra en skadeanmälan för händelser på din bostad, fast inredning, byggnad eller tomtmark.

Anmäl skada

Skadeanmälan för dina saker

Innan du gör din anmälan

Om du har möjlighet att uppge märke, modell och inköpsdatum på det som är skadat när du gör anmälan så kan vi hjälpa dig snabbare. Du kan göra din anmälan även om du inte har dessa uppgifter tillgängliga.

Reklamation och garanti

För frågor om reklamation eller garanti vänder du dig i första hand till inköpsstället. Om du inte får hjälp därifrån gör du en skadeanmälan till oss. 

Ersättning

Ersättningen baseras på hur gammalt föremålet är samt vad det kostar att köpa idag. Värdet på installationer, byggnader och saker kan sjunka med åldern.