Skadedjurssanering

S​kadedjur är inte trevliga att ha i bostaden. Du som har villa- eller fritidshusförsäkring hos oss kan få hjälp av Anticimex med saneringen.

Kontakta Anticimex

Hjälp med sanering​ av skadedjur

I vår villaförsäkring och fritidshusförsäkring ingår hjälp med sanering av skadedjur såsom råttor, möss, getingar, vägglöss, mal, pälsängrar, svartmyror och annan bostadohyra. Du betalar ingen självrisk vid sanering av skadedjur.

Kontakta Anticimex direkt för att få hjälp. Du behöver inte anmäla skadan till oss. 

Vad menas med skadedjurssanering?

Med sanering menas skadedjursbekämpning genom rådgivning, användande av fällor eller mekanisk sanering eller kemisk behandling enligt gällande normer och föreskrifter från myndigheter. Saneringen omfattar inte kläder och livsmedel.

Hela hanteringen av skadedjursförsäkringen, och sanering av skadedjur, sköts av Anticimex​. Om du behöver hjälp med att sanera skadedjur, vill få tips om vad du själv kan göra eller om du har frågor om skadedjursförsäkringen kontaktar du Anticimex direkt.

Om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt

Även du som bor i hyres- eller bostadsrätt kan drabbas av vägglöss, mal, pälsängrar eller annan ohyra. Du kontaktar din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen för att få hjälp med sanering.