Skadeanmälan för rättsskydd

Här kan du som är ombud skicka in ansökan om rättsskydd för din klient. Du kan också göra en anmälan som privatperson om du är i behov av rättsskydd. Du får då veta mer om hur ditt rättsskydd gäller.

Så gäller rättsskyddsförsäkring

Flera av våra försäkringar innehåller ett rättsskydd som kan ge ersättning för kostnader som uppstår när du anlitar ett juridiskt ombud i vissa tvister.

Gör så här

Börja med att kontakta en advokat eller jurist. När detta är klart ska ombudet så snart som möjligt skicka en skriftlig ansökan om rättsskydd till oss.

Om du vill veta innehållet i din försäkring och hitta uppgifter om försäkringsnummer loggar du in på Mina sidor.

Tvister

En av förutsättningarna för att rättsskyddet ska gälla är att det har uppstått en tvist som kan prövas som ett tvistemål i allmän domstol. Du kan alltså inte få rättsskydd för exempelvis brottmål eller för tvister som prövas i förvaltningsdomstol. 

Om du inte vet vart du ska vända dig för att få tag i ett ombud kan du söka efter lämpligt ombud på advokatsamfundets hemsida.

Till advokatsamfundet.se

Kontaktvägar för advokater och jurister

Mejla underlag

Du kan också posta till:
If
P100
106 80 Stockholm

Vid ansökan om rättsskydd för en klient bifogar du de handlingar vi ska ta dela av, samt ombudsfullmakt. Referera till försäkrings- eller personnummer för den person ansökan om rättsskydd avser.