Sanitetsgods och glasrutor

Här kan du göra en skadeanmälan för skadat eller trasigt sanitetsgods eller glasrutor.

Anmäl skada

Innan du gör din anmälan

Vi kan hjälpa dig snabbare om du uppger varans märke och modell, inköpsdatum och inköpspris när du gör anmälan. Du kan göra din anmälan även om du inte har dessa uppgifter tillgängliga. 

Så ersätts sanitetsgods och glasrutor

Om sanitetsgods eller glasrutor har gått sönder hemma hos dig kan du få ersättning från din försäkring. Några exempel på vad som räknas som sanitetsgods är toalettstolar, tvättställ och liknande. Exempel på glasruta kan vara en duschvägg eller glas i fönster och dörrar.

Du får ersättning utan avdrag tills dess att sanitetsgods är 10 år, duschväggar 2 år och glasrutor 15 år. På glasrutor och sanitet görs därefter ett avdrag med 5 % per påbörjat år. På duschväggar är avdraget 10 % per påbörjat år. Du betalar en del av kostnaden själv, det vill säga självrisk. Du kan se vilken självrisk du har på Mina sidor.

 Logga in på Mina sidor 

Försäkringen gäller inte för ytliga skador eller skönhetsfel.

 • Vattendroppe

  Anmäl vattenskada

  Om du drabbats av en vattenskada i bostaden anmäler du det här. Vi kontaktar sedan dig.

  Gör din anmälan
 • Vitt flerfamiljshus

  Skada i bostadsrätt

  Din bostadsrättsföreningen har ansvar för vissa skador, men du behöver också agera. 

  Gör så här vid skada
 • Man med mobil

  Mina sidor

  Logga in för att se dina försäkringar, betalningar, brev och eventuella skador.

  Logga in