Sanitetsgods och glasrutor

Här kan du göra en skadeanmälan för skadat eller trasigt sanitetsgods eller glasrutor.

Anmäl skada

Innan du gör din anmälan

Vi kan hjälpa dig snabbare om du uppger varans märke och modell, inköpsdatum och inköpspris när du gör anmälan. Du kan göra din anmälan även om du inte har dessa uppgifter tillgängliga. 

Så ersätts sanitetsgods och glasrutor

Om sanitetsgods eller glasrutor har gått sönder hemma hos dig kan du få ersättning från din hemförsäkring. Några exempel på vad som räknas som sanitetsgods är toalettstolar, tvättställ och liknande. Exempel på glasruta kan vara en duschvägg eller glas i fönster och dörrar.

Du får ersättning utan avdrag tills dess att sanitetsgods är 10 år, duschväggar 2 år och glasrutor 15 år. På glasrutor och sanitet görs därefter ett avdrag med 5 % per påbörjat år. På duschväggar är avdraget 10 % per påbörjat år.

Du betalar en del av kostnaden själv, det vill säga självrisk. Du kan se vilken självrisk du har på Mina sidor.

 Logga in på Mina sidor 

Försäkringen gäller inte för ytliga skador eller skönhetsfel. Hur du kan få hjälp med ersättning för sanitetsgods och glasrutor beror på hur du bor.