Anmäl vattenskada

Om du drabbats av vattenskada i din bostad eller tillhörande utrymme kan du anmäla det här.

Anmäl skada

Att göra vid vattenskada

 • Stäng av vattentillförseln. Eventuellt måste du stänga av huvudvattenkranen för att få stopp på vattenflödet.
 • Torka upp vattnet ordentligt för att förhindra att skadan förvärras.
 • Försök att hitta orsaken till vattenläckan. 
 • Flytta möbler, kartonger e.dyl. så att de inte står i fukt. 
 • Anmäla skadan till oss. Om det är riktigt akut ringer du 0771-655 655, skadejouren är öppen dygnet runt.
 • Om det är en större vattenläcka bör du kontakta grannarna så att de kan kolla om vattenläckan drabbat dem. Det kan även vara så att vattenläckan kommer från deras lägenhet.
 • Kontakta bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsföreningens försäkring

Oavsett orsaken till skadan är det alltid bostadsrättsföreningens försäkring som gäller. Om du blir skadeståndsskyldig kan använda ansvarsskyddet i din hemförsäkring. Kontakta oss i så fall. 

Bostadsrättstillägget

Bostadsrättstillägget gäller för ytskikt och fast inredning. Det finns två varianter:

 • Kollektivt bostadsrättstillägg som bostadsrättsförening har tecknat för alla sina medlemmar hos sitt försäkringsbolag. Då ingår tillägget i din månadsavgift.
 • Eget bostadsrättstillägg som du har lagt till i din hemförsäkring.

Din hemförsäkring för bostadsrätt

Din hemförsäkring ersätter dina saker, till exempel möbler, som har skadats till följd av vattenskadan. Försäkringen ersätter även kostnad för annat boende under reparationstiden, om vi bedömer att det är nödvändigt. 

 • Om det är en större vattenläcka bör du kontakta grannarna så att de kan kolla om vattenläckan drabbat dem. Det kan även vara så att vattenläckan kommer från deras lägenhet.
 • Kontakta hyresvärden. 

Hyresvärdens försäkring

Oavsett orsaken till skadan är det alltid hyresvärdens försäkring som gäller. Om du blir skadeståndsskyldig kan du använda ansvarsskyddet i din hemförsäkring. Kontakta oss i så fall. 

Din hemförsäkring

Din hemförsäkring ersätter dina saker, till exempel möbler, som har skadats till följd av vattenskadan. Försäkringen ersätter även kostnad för annat boende under reparationstiden, om vi bedömer att det är nödvändigt. 

Din villaförsäkring

Din villaförsäkring ersätter både skadorna på byggnaden och saker, till exempel möbler, som har skadats till följd av vattenskadan. Försäkringen ersätter även kostnad för annat boende under reparationstiden, om vi bedömer att det är nödvändigt. 

 • Handskakning

  Service vid en skada

  Vi vill att våra kunder ska känna sig nöjda med den service och hjälp de får av oss vid en skada. 

  Så här går det till
 • Man med mobil

  Mina sidor

  Logga in för att se dina försäkringar, betalningar, brev och eventuella skador.

  Logga in