Så här går det till

Vid fukt- och vattenskador

När du har gjort din skadeanmälan så kan det uppstå frågor om vad som händer härnäst. Här beskriver vi några viktiga steg för att ditt ärende ska gå så smidigt som möjligt.

När du har anmält

När du har gjort din anmälan kommer handläggaren att kontakta dig på telefon eller via mejl, du får då besked om vad nästa steg är i ditt ärende. I vissa fall behöver man besikta skadan, det får du besked om redan vid första kontakten med oss.

När kommer besiktningsmannen?

Om skadan behöver besiktas ringer entreprenören eller besiktningsmannen upp dig för att boka en tid som passar dig.

Väntar på ersättningsbeslut

När besiktningen är genomförd och vi har fått alla handlingar om skadan sammanställer vi alla uppgifter och därefter återkommer vi till dig med besked om vi kan lämna ersättning och vilka kostnader som ersätts. 

Olika alternativ för ersättning

När du har fått beslut om att vi ska ersätta skadorna erbjuder vi några olika ersättningsalternativ, här beskriver vi några av dom.

Kontantersättning

Väljer du att göra jobbet själv kan du få kontantersättning som motsvarar en del av det belopp som vi hade betalat ut till vår entreprenör. Detta belopp betalas ut utan krav på verifikation.

Anlitar egen entreprenör

Om du vill kan du använda en egen entreprenör för att återställa efter en skada. Gör du det betalar vi ut 100 % av det belopp som vi hade betalat vår entreprenör. En del av ersättningen betalas ut direkt, och resterande betalas ut mot uppvisade fakturor på arbetet.

Anlitar en upphandlad entreprenör via oss

Du kan välja att få hjälp av oss att reparera skadan. Vi skickar en av våra upphandlade entreprenörer till dig.

Kostnader du själv betalar 

Självrisk

Självrisken kan variera beroende på vad som har hänt. Är du osäker kan du fråga din handläggare eller så hittar du självriskerna i försäkringsvillkoren.

Åldersavdrag

Har du äldre ytskikt och installation som blivit skadade kan det eventuellt vara aktuellt med ett åldersavdrag. Fråga gärna din handläggare om vilket åldersavdrag som gäller i ditt fall.

Merkostnader, förbättringar och ändringar

Vill du passa på att uppgradera ett material eller bygga om är det fritt att göra det. Försäkringsersättningen baseras på att återställa till det du hade innan skadan skedde, och om du väljer att förbättra eller väljer ett dyrare material får du bekosta mellanskillnaden själv.

Om din skada är ersättningsbar genom din försäkring och branschreglerna har uppdaterats vid återställandet kan det innebära en kostnad för dig och den kan vi hjälpa dig med, upp till 10 000 kr.