Anmäl vattenskada

Om du drabbats av vattenskada i din bostad eller tillhörande utrymme kan du anmäla det här.

Att göra vid vattenskada

 • Stäng av vattentillförseln. Eventuellt måste du stänga av huvudvattenkranen för att få stopp på vattenflödet.
 • Torka upp vattnet ordentligt för att förhindra att skadan förvärras.
 • Försök att hitta orsaken till vattenläckan. 
 • Flytta möbler, kartonger e.dyl. så att de inte står i fukt. 
 • Anmäla skadan till oss. Om det är riktigt akut ringer du 0771-655 655, skadejouren är öppen dygnet runt.
 • Om det är en större vattenläcka bör du kontakta grannarna så att de kan kolla om vattenläckan drabbat dem. Det kan även vara så att vattenläckan kommer från deras lägenhet.
 • Kontakta bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsföreningens försäkring

Oavsett orsaken till skadan är det alltid bostadsrättsföreningens försäkring som gäller. Om du blir skadeståndsskyldig kan använda ansvarsskyddet i din hemförsäkring. Kontakta oss i så fall. 

Bostadsrättstillägget

Bostadsrättstillägget gäller för ytskikt och fast inredning. Det finns två varianter:

 • Kollektivt bostadsrättstillägg som bostadsrättsförening har tecknat för alla sina medlemmar hos sitt försäkringsbolag. Då ingår tillägget i din månadsavgift.
 • Eget bostadsrättstillägg som du har lagt till i din hemförsäkring.

Din hemförsäkring för bostadsrätt

Din hemförsäkring ersätter dina saker, till exempel möbler, som har skadats till följd av vattenskadan. Försäkringen ersätter även kostnad för annat boende under reparationstiden, om vi bedömer att det är nödvändigt. 

 • Om det är en större vattenläcka bör du kontakta grannarna så att de kan kolla om vattenläckan drabbat dem. Det kan även vara så att vattenläckan kommer från deras lägenhet.
 • Kontakta hyresvärden. 

Hyresvärdens försäkring

Oavsett orsaken till skadan är det alltid hyresvärdens försäkring som gäller. Om du blir skadeståndsskyldig kan du använda ansvarsskyddet i din hemförsäkring. Kontakta oss i så fall. 

Din hemförsäkring

Din hemförsäkring ersätter dina saker, till exempel möbler, som har skadats till följd av vattenskadan. Försäkringen ersätter även kostnad för annat boende under reparationstiden, om vi bedömer att det är nödvändigt. 

Din villaförsäkring

Din villaförsäkring ersätter både skadorna på byggnaden och saker, till exempel möbler, som har skadats till följd av vattenskadan. Försäkringen ersätter även kostnad för annat boende under reparationstiden, om vi bedömer att det är nödvändigt. 

När du har anmält skadan

När du har gjort din anmälan kommer en handläggare att kontakta dig på telefon eller via mejl.

 • I vissa fall behöver skadan besiktas. Om det är så i ditt fall får du besked om redan vid första kontakten med oss.
 • Om skadan behöver besiktas ringer entreprenören eller besiktningsmannen upp dig för att boka en tid som passar dig.
 • När besiktningen är genomförd och vi har fått alla handlingar om skadan sammanställer vi alla uppgifter och därefter återkommer vi till dig med besked om vi kan lämna ersättning och vilka kostnader som ersätts. 

Kostnader du betalar själv

Självrisk

Självrisken är 3 000 kronor om du inte själv har valt att ha en högre självrisk. Din valda självrisk står i försäkringsbrevet som du hittar på Mina sidor.  

Åldersavdrag

Har du äldre ytskikt och installation som blivit skadade kan det eventuellt vara aktuellt med ett åldersavdrag. Din handläggare kommer att tala om hur stort åldersavdrag du får. I villkoret finns en tabell för åldersavdrag som du kan kika på. 

Merkostnader, förbättringar och ändringar

Vill du passa på att uppgradera ett material eller bygga om är det fritt att göra det. Försäkringsersättningen baseras på att återställa till det du hade innan skadan skedde, och om du väljer att förbättra eller väljer ett dyrare material får du bekosta mellanskillnaden själv.

Om din skada är ersättningsbar genom din försäkring och branschreglerna har uppdaterats vid återställandet kan det innebära en kostnad för dig och den kan vi hjälpa dig med, upp till 10 000 kronor.

Alternativ för ersättning

Kontantersättning

Om du väljer att göra jobbet själv kan du få kontantersättning som motsvarar en del av det belopp som vi hade betalat ut till vår entreprenör. Detta belopp betalas ut utan krav på verifikation.

Anlitar egen entreprenör

Om du vill kan du använda en egen entreprenör för att återställa efter en skada. Gör du det betalar vi ut 100 % av det belopp som vi hade betalat vår entreprenör. En del av ersättningen betalas ut direkt, och resterande betalas ut mot uppvisade fakturor på arbetet.

Anlitar en entreprenör via oss

Du kan välja att få hjälp av oss att reparera skadan. Vi skickar en av de entreprenörer vi har avtal med till dig.

Service vid en skada

Vi vill att våra kunder ska känna sig nöjda med den service och hjälp de får av oss vid en skada. 

Så här går det till
Man med mobil

Mina sidor

Logga in och hitta dina försäkringsbrev och aktuella betalningar. Välj mellan Bank-id och Mobilt Bank-id.

Logga in