Ansvarsförsäkring

Tar hand om eventuella skadeståndskrav.

Ansvarsförsäkring ingår i alla företagsförsäkringar och gäller för skador som företaget, anställda eller företagets produkter orsakar. Vi tar hand om skadeståndskrav - utreder, förhandlar, för företagets talan vid rättegång och ersätter eventuella skadeståndskrav. För särskilt utsatta branscher erbjuder vi utökade ansvarsförsäkringar, t.ex. för byggherre, VD och styrelseledamot.​​​​​​​​​​​​ Databrottsförsäkring ger både ersättning och experthjälp om företagets utsätts för ett dataintrång.​​​​​​​​​​​​

Pris på ansvarsförsäkring

Vi lämnar gärna offert på skräddarsydd företagsförsäkring!

Köp försäkring - offert

Ansvarsförsäkring för särskilt utsatta branscher

Byggherreansvarsförsäkring

Databrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Miljökostnadsförsäkring

Patientansvarsförsäkring

Professionsansvarsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

VD-ansvar och styrelseansvar