Tips och råd

Skadeförebyggande arbete

Som försäkringsbolag vet vi att mycket kan gå fel. Men vi vet också att det går att förebygga skador inom ditt företag med relativt enkla åtgärder.

Förebygg skador

Läs våra tips och råd om skadeförebyggande arbete och vad du själv kan göra för att förhindra brand, stöld, olycksfall och andra typer av skador. Vi arbetar dagligen med risker och säkerhet. Därför vet vi mycket om hur du relativt enkelt och billigt kan öka säkerheten på ditt företag och undvika onödiga skador.

Egendom och fastighet

Undvik skador på företagets egendom och förebygg t.ex. brand och inbrott.

Skydda företagets egendom

Fordon

Tips på hur företagets fordon bör användas på ett säkert sätt.

Tips för dina fordon

Personal

Bygg upp ett skyddsnät mot sjukdom och olycksfall för dig och din personal.

Frisk och pigg på jobbet

Transport

Så kan du undvika transportskada och så gör du om skadan redan inträffat.

Säker transport

Båt och fartyg

Förebygg vanliga skadehändelser och minska risken för haveri.

Förebygg fartygsskada

Ansvar

Undvik t.ex. halkolyckor och tvist om byggfel som ditt företag ansvarar för.

Undvik skadeståndskrav

IT-säkerhet

Minska risken för dataintrång och skydda företagets digitala information.

Minska risken för dataintrång

Bransch

Guider och artiklar för både nystartade och etablerade företag.

Artiklar och guider

Frågor och svar

Våra specialister svarar på frågor om risker, säkerhet och försäkringsskydd.

Läs frågor och svar

Säkerhetsbutiken

Alla våra kunder får 20 % rabatt på viktiga säkerhetsprodukter.

Gå till säkerhetsbutiken

Köp försäkring

När du har gjort allt för att förebygga skada, försäkra ditt företag hos oss.

Företagsförsäkringar