Tips och råd

Skadeförebyggande arbete

Som försäkringsbolag vet vi att mycket kan gå fel. Men vi vet också att det går att förebygga skador inom ditt företag med relativt enkla åtgärder.

Förebygg skador

Läs våra tips och råd om skadeförebyggande arbete och vad du själv kan göra för att förhindra brand, stöld, olycksfall och andra typer av skador. Vi arbetar dagligen med risker och säkerhet. Därför vet vi mycket om hur du relativt enkelt och billigt kan öka säkerheten på ditt företag och undvika onödiga skador.

Egendom och fastighet

Undvik skador på företagets egendom och förebygg t.ex. brand och inbrott.

Förebygg egendomsskada

Fordon

Tips på hur företagets fordon bör användas på ett säkert sätt.

Förebygg fordonsskada

Sjukdom och olycksfall

Bygg upp ett skyddsnät mot sjukdom och olycksfall för dig och din personal.

Förebygg personskada

Transport

Minska risken för stöld av varor och skador på gods under transporten.

Förebygg transportskada

Båt och fartyg

Undvik vanliga skadehändelser och minska risken för haveri.

Förebygg fartygsskada

Ansvar

Undvik t.ex. halkolyckor och tvist om byggfel som ditt företag ansvarar för.

Förebygg ansvarsskada

IT-säkerhet

Minska risken för dataintrång och skydda företagets digitala information.

Förebygg databrott

Bransch

Guider och artiklar för både blivande företagare och verksamma företag.

Artiklar och guider

Starta eget företag

Drömmer du om att starta eget företag, men vet inte var du ska börja?

Guide för att start eget företag

Fråga specialisten

Våra specialister svarar på frågor om risker, säkerhet och försäkringsskydd.

Läs frågor och svar

Säkerhetsbutiken

Här kan du köpa produkter och tjänster som höjer företagets säkerhet.

Gå till säkerhetsbutiken

Köp försäkring

När du har gjort allt för att förebygga skada, försäkra ditt företag hos oss.

Företagsförsäkringar