Tips och råd

Som försäkringsbolag vet vi att mycket kan gå fel. Men vi vet också att det går att förebygga skador inom ditt företag med relativt enkla åtgärder.

Förebygg skador

Läs våra tips och råd om skadeförebyggande arbete och vad du själv kan göra för att förhindra brand, stöld, olycksfall och andra typer av skador. Vi arbetar dagligen med risker och säkerhet. Därför vet vi mycket om hur du relativt enkelt och billigt kan öka säkerheten på ditt företag och undvika onödiga skador.