Företag bör alltid ha en försäkring med rättshjälp

De flesta som gör affärer har upplevt meningsskiljaktigheter om olika saker. En konflikt kan uppstå vare sig det gäller sena leveranser, brister på utfört arbete eller helt enkelt ett vanligt avtalsbrott. Om du ska bemöta ett krav eller själv ge anspråk behövs alltid en advokat för att få juridisk rådgivning.

Några timmar med en advokat kostar lika mycket som en årsförsäkring

- Du kanske behöver rättshjälp av en advokat om du får ett betalningskrav på dig eller om du själv vill göra ett anspråk mot någon annan. En advokat hjälper dig att ta reda på vad som gäller enligt lag och försvarar dig i en tvist. Med en rättsskyddsförsäkring betalar vi för kostnaden, säger Sabiha Jafri, produktutvecklare vid If.

Utan försäkring står du själv för alla kostnader. En rättsskyddsförsäkring täcker företagets kostnader för en advokat om du hamnar i en tvist med t.ex. en kund eller en leverantör. En tvist kan uppstå pga flera orsaker men några vanliga anledningar brukar gälla kontrakt, klagomål, inköp, försäljning och meningsskiljaktigheter. 

En advokat fakturerar utan problem några tusen kronor per timme.

Hur mycket pengar kan rättshjälp kosta?

Det kan variera från några tusen upp till exempelvis ett stort byggkontrakt där det handlar om miljontals kronor. Men för småföretag kan även mindre belopp bli förödande för verksamheten. Gäller det ett mindre byggföretag kan ett krav på 400 000 kr vara en väldigt stor belastning för ekonomin i företaget, säger Sabiha.

Ett företag kan även upprätta en fordran mot andra och utan en försäkring måste du själv betala alla advokatkostnader som är ett måste vid den typen av ärenden. Har du inte råd med det kan du förlora mycket pengar bara på grund av att du inte hade en försäkring.

Skydd som gäller även när du förlorat en tvist

- Om du förlorat ett ärende måste du ofta betala motpartens kostnader. Detta kan skrämma många från att våga gå till domstol då det oftast handlar om väldigt mycket pengar. Om du är dömd till att betala motpartens juridiska kostnader så är det vi som betalar dessa kostnader. Detta tar bort mycket av den finansiella osäkerheten.

Rimligt pris på försäkringen

Priset på rättsskyddsförsäkringen är sällan dyrare än några timmar med en juridisk person. Priset på försäkringen beror på ditt företags omsättning. De flesta företag kommer troligen att ha täckt försäkringspriset efter bara ett par timmar med en advokat. Enligt Sabiha är det därför en väldigt rimlig försäkring.