Vad menas med ekonomisk invaliditet?

Inom försäkringsbranschen används ord och uttryck som kan vara svåra att förstå för dig som inte arbetar med försäkringar. Ekonomisk invaliditet är ett ord som inte är så lätt att förstå innebörden av, så här kommer förklaringen.

Ekonomisk invaliditet – förlorad arbetsförmåga

Med ekonomisk invaliditet menas förlorad framtida arbetsförmåga med minst 50 procent på grund av att du blivit så svårt sjuk eller genom olycksfall skadat dig så illa, att du inte kan jobba i samma utsträckning som om du inte blivit skadad eller sjuk. 

Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till din arbetsförmåga innan du blev sjuk eller skadades. En förutsättning är att sjukdomen eller olycksfallet också har medfört medicinsk invaliditet. Ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut när alla möjligheter till arbetsträning och rehabilitering har utretts.

Ersättningsbeloppet för ekonomisk invaliditet betalas ut som en engångssumma.

Varför personförsäkring?

De flesta försäkrar bilen och hemmet, men har du tänkt på att det är viktigt att även försäkra dig själv och familjen?

Läs om personförsäkringar

Alla barn behöver försäkras

Försäkra den du älskar allra mest med en försäkring som bryr sig om. Gäller för både sjukdom och olycksfall. 

Barnförsäkring