Ekonomisk invaliditet

Med ekonomisk invaliditet menas förlorad framtida arbetsförmåga med minst 50 % på grund av att du blivit så svårt sjuk eller genom olycksfall skadat dig så illa, att du inte kan jobba i samma utsträckning som om du inte blivit skadad eller sjuk. 

När du får nedsatt arbetsförmåga

Nedsättningen av arbetsförmågan bedöms i förhållande till din arbetsförmåga innan du blev sjuk eller skadades.

  • En förutsättning är att sjukdomen eller olycksfallet också har medfört rätt till ersättning för medicinsk invaliditet – bestående skada.
  • Ersättning för ekonomisk invaliditet betalas ut när alla möjligheter till arbetsträning och rehabilitering har utretts.
  • Ersättningsbeloppet för ekonomisk invaliditet betalas ut som en engångssumma.