Personskada vid trafikolycka

Personskador som inträffat i trafiken kan du enkelt anmäla direkt här på webben i samband att du anmäler skadan på fordonet.

Anmäl skada

Så går det till om du skadats vid en trafikolycka

Om du har råkat ut för en personskada vid en trafikolycka vill vi gärna komma i kontakt med dig så fort som möjligt så vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Vår erfarenhet är att man som kund oftast vill ha en personlig kontakt med oss. Därför vill vi gärna ha en dialog med dig om hur din situation ser ut efter olyckan. Förutom att vi vill veta hur du mår och skadans konsekvenser vill vi också informera om vilken ersättning du kan få via försäkringen.

Du kan anmäla personskadan här på webben samtidigt som du gör skadeanmälan för fordonet. 

Om du är allvarligt skadad eller tycker att skaderegleringen är svår att sätta sig in i kan du kostnadsfritt anlita ett juridiskt ombud. Tala i så fall med din skaderådgivare.

Från anmälan till ersättningsbesked

I våra informationsbroschyrer finns en hel del information om hur försäkringen fungerar och vad vi kan hjälpa till med.

Om ersättning och hjälp vid personskada (PDF)

Om ersättning och hjälp vid dödsfall (PDF)