Ersättning för ärr

Det är en vanlig fråga som inte kan besvaras helt förrän det gått en tid efter skadehändelsen. Skadan ska ha hunnit läka ordentligt först innan bedömningen av ärret kan ske, vilket vanligen är ett år efter skadehändelsen.

Ärr som du fått till följd av ett olycksfall ersätts lite olika beroende av vilken försäkring det är som ska ersätta skadan. Man skiljer på skador till följd av trafikolyckor och skador som är till följd av andra olycksfall.

Oavsett om du fått ärret på grund av en trafikolycka eller annat olycksfall görs bedömningen utifrån sex olika nivåer: 

 • framträdande
 • klart framträdande
 • missprydande
 • klart missprydande
 • uppenbart missprydande
 • synnerligen missprydande 

I bedömningen av hur framträdande och fult ett ärr är tas bland annat hänsyn till hur långt och brett ärret är och om det är missfärgat.

Vilken ersättning du kan få beror på var på kroppen ärret sitter, hur väl synligt och fult det är, hur gammal du var när du blev skadad, samt utifrån vilket försäkringsbelopp ersättningen kan betalas. Ersättning för ärr betalas ut som ett engångsbelopp.

Ärr till följd av trafikolycka

Om du fått ett ärr till följd av en trafikolycka har du enligt lag rätt till ersättning. Trafikskadenämnden har tagit fram en webbaserad ärrtjänst där du kan läsa om och se hur bedömningen går till.

Trafikskadenämndens ärrtjänst

Ärr till följd av annan skadehändelse

Om du fått ärret till följd av en annan skadehändelse än en trafikolycka är ersättningsnivåerna olika beroende på vilket år du blev skadad. För skador som inträffade från 2005 till och med 2015 ersätts alla ärr från nivån klart framträdande. För skador som inträffat från och med 2016 ersätts ärr på kroppen från nivån klart framträdande, och ärr i ansiktet från nivån framträdande.

Vad är ett olycksfall?

Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt och genom en plötslig yttre händelse. Skadan ska ha krävt läkarbehandling för att du ska kunna få ersättning.

 • familj

  Skadeanmälan

  Här kan du anmäla olycksfall eller sjukdom som du eller någon i familjen råkat ut för.

  Anmäl skada
 • Färgglada paraplyer

  Rätt försäkrad på 15 minuter

  Att bli rätt försäkrad är enkelt. Boka rådgivning så går vi igenom ditt försäkringsbehov.

  Boka rådgivning