Ersättning för ärr

Våra personförsäkringar kan lämna ersättning för ärr och annan utseendemässig förändring som är orsakat av trafikolycka, olycksfall eller en ersättningsbar sjukdom. 

Så ersätts ärr och annan utseendemässig förändring

Skadan ska ha hunnit läka innan en bedömning kan göras, vilket vanligen är ett år efter skadehändelsen. 

Vilken ersättning du kan få beror på var på kroppen ärret sitter, hur väl synligt det är samt vilket försäkringsbelopp du har valt. Ersättning för ärr betalas ut som ett engångsbelopp.

Bedömning görs utifrån sex olika nivåer: 

  • framträdande
  • klart framträdande
  • missprydande
  • klart missprydande
  • uppenbart missprydande
  • synnerligen missprydande 

I bedömningen av hur framträdande ett ärr är tas bland annat hänsyn till storleken på ärret och om det är missfärgat.