Ersättning för ärr

Våra personförsäkringar kan lämna ersättning för ärr och annan utseendemässig förändring som är orsakat av trafikolycka, olycksfall eller en ersättningsbar sjukdom. 

Så ersätts ärr och annan utseendemässig förändring

Skadan ska ha hunnit läka innan en bedömning kan göras, vilket vanligen är ett år efter skadehändelsen. 

Vilken ersättning du kan få beror på var på kroppen ärret sitter, hur väl synligt det är samt vilket försäkringsbelopp du har valt. Ersättning för ärr betalas ut som ett engångsbelopp.

Bedömning görs utifrån sex olika nivåer: 

 • framträdande
 • klart framträdande
 • missprydande
 • klart missprydande
 • uppenbart missprydande
 • synnerligen missprydande 

I bedömningen av hur framträdande ett ärr är tas bland annat hänsyn till storleken på ärret och om det är missfärgat.

 • flicka skriver på brors gips

  Skadeanmälan för olycksfall

  Om du eller någon i familjen har råkat ut för ett olycksfall kan du göra en skadeanmälan här.

  Anmäl olycksfall
 • man läser på mobil

  Villkor och förköpsinformation

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

  Villkor personförsäkring
 • Ett par kopplar av i hängmattan

  Rätt försäkrad på 15 minuter

  Boka en tid för rådgivning så går vi tillsammans igenom ditt försäkringsbehov.

  Boka rådgivning