Ersättning för ärr

Det är en vanlig fråga som inte kan besvaras helt förrän det gått en tid efter skadehändelsen. Skadan ska ha hunnit läka ordentligt först innan bedömningen av ärret kan ske, vilket vanligen är ett år efter skadehändelsen.

Så ersätts ärr

Ärr som du fått till följd av ett olycksfall ersätts lite olika beroende av vilken försäkring det är som ska ersätta skadan. Man skiljer på skador till följd av trafikolyckor och skador som är till följd av andra olycksfall.

Oavsett om du fått ärret på grund av en trafikolycka eller annat olycksfall görs bedömningen utifrån sex olika nivåer: 

 • framträdande
 • klart framträdande
 • missprydande
 • klart missprydande
 • uppenbart missprydande
 • synnerligen missprydande 

I bedömningen av hur framträdande och fult ett ärr är tas bland annat hänsyn till hur långt och brett ärret är och om det är missfärgat.

Vilken ersättning du kan få beror på var på kroppen ärret sitter, hur väl synligt och fult det är, hur gammal du var när du blev skadad, samt utifrån vilket försäkringsbelopp ersättningen kan betalas. Ersättning för ärr betalas ut som ett engångsbelopp.

Vad är ett olycksfall?

Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbar dig ofrivilligt och genom en plötslig yttre händelse. Skadan ska ha krävt läkarbehandling för att du ska kunna få ersättning.

 • man på kryckor

  Skadeanmälan för olycksfall

  Om du eller någon i familjen har råkat ut för ett olycksfall kan du göra en skadeanmälan här.

  Anmäl olycksfall
 • man läser på mobil

  Villkor

  Här hittar du detaljerad information om vad försäkringen gäller för och hur skador ersätts.

  Villkor personförsäkring
 • Kvinna i hängmatta

  Rätt försäkrad på 15 minuter

  Att bli rätt försäkrad är enkelt. Boka rådgivning så går vi igenom ditt försäkringsbehov.

  Boka rådgivning