Medicinsk invaliditet

Inom försäkringsbranschen används ord och uttryck som kan vara svåra att förstå för dig som inte arbetar med försäkringar. Medicinsk invaliditet är ett ord som många undrar över, så här kommer förklaringen.

En bestående skada

Om du får en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga efter en sjukdom eller ett olycksfall, kallas det medicinsk invaliditet. Vi kallar det även för bestående skada, som är lite lättare att förstå.

Nedsättningen mäts i procent och bedöms av en läkare efter ett tabellverk som är gemensamt för försäkringsbolagen.

Ersättningsbeloppet som försäkringen betalar är så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden. Om du har ett försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet på 1 500 000 och invaliditetsgraden fastställs till 10 % betalar försäkringen 150 000 kr i invaliditetsersättning.

Vid invaliditetsgrad från 20 %

Barnförsäkring

Om invaliditetsgraden för barnet fastställs till 20 % eller högre uppräknas ersättningen med en faktor enligt nedan. Har du valt ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr och den medicinska invaliditeten fastställs till 40 % får barnet ersättning med 1 000 000 kr. Du kan läsa mer om det på sidan för barnförsäkring.

Hundpromenad
Medicinsk invaliditet – när en skada blir bestående.

Så beräknas ersättningen för barn

Fastställd invaliditetsgrad Faktor
20-29 %
1,5
30-39 %
2,0
40-59 %
2,5
60-100 %
3,0

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar ger högre ersättning i svåra fall

I våra sjuk- och olycksfallförsäkringar får du dubbel ersättning om den medicinska invaliditetsgraden fastställs till 30 % eller högre. Rätten till dubbel ersättning upphör vid 70 års ålder.

Först måste skadan stabilisera sig

Den bestående invaliditeten fastställs så snart skadan har stabiliserat sig. Ibland tar det lång tid att genomföra den behandling och rehabilitering som är nödvändig. Då kan det också ta lite tid innan du får den slutliga ersättningen från försäkringen. Detta kan vara speciellt svårt när det gäller barn, eftersom de växer mycket i unga år och det kan ta tid innan barnets tillstånd blir bestående.

 • man på kryckor

  Skadeanmälan för olycksfall

  Om du eller någon i familjen har råkat ut för ett olycksfall kan du göra en skadeanmälan här.

  Anmäl olycksfall
 • kvinna skriver på papper

  Läkare fyller i invaliditetsintyg

  Om du besväras av bestående men efter en skada som är anmäld till oss ska du först kontakta din handläggare.

  Läs mer och hämta invaliditetsintyg

 • familj

  Därför personförsäkring

  Läs om varför personförsäkring är viktigt och vilka försäkringar som behövs genom livet.

  Läs om personförsäkringar