Medicinsk invaliditet

Med medicinsk invaliditet menas en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga. Orsaken till den bestående nedsättningen ska bero på ett olycksfall eller en sjukdom som din försäkring gäller för. 

Så fungerar det

  • Nedsättningen mäts i procent och bedöms av en läkare efter ett tabellverk som är gemensamt för försäkringsbolagen. 
  • Ersättningsbeloppet som försäkringen betalar är så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.
  • Om du i din försäkring har ett försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet på 1 500 000 kronor och invaliditetsgraden fastställs till 10 % betalar försäkringen 150 000 kronor i invaliditetsersättning.

Vid invaliditetsgrad från 20 %

När invaliditetsgraden fastställs till att vara större än 20 % beräknas ersättning annorlunda.

Barnförsäkring

Om invaliditetsgraden för barnet fastställs till 20 % eller högre uppräknas ersättningen med en faktor enligt tabellen nedan. Har du valt ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kronor och den medicinska invaliditeten fastställs till 40 % får barnet ersättning med 1 000 000 kronor. Du kan läsa mer om det på sidan för barnförsäkring.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar

I våra sjuk- och olycksfallförsäkringar får du dubbel ersättning om den medicinska invaliditetsgraden fastställs till 30 % eller högre. Rätten till dubbel ersättning upphör vid 70 års ålder.

Så beräknas ersättningen för barn

Fastställd invaliditetsgrad Faktor
20-29 %
1,5
30-39 %
2,0
40-59 %
2,5
60-100 %
3,0

Invaliditetsgraden bestäms när skadan stabiliserat sig

Den bestående invaliditeten fastställs så snart skadan har stabiliserat sig. Ibland tar det lång tid att genomföra den behandling och rehabilitering som är nödvändig.

Det innebär att det ta lite tid innan du får den slutliga ersättningen från försäkringen. Detta kan vara speciellt svårt när det gäller barn, eftersom de växer mycket i unga år och det kan ta tid innan barnets tillstånd blir bestående.