Anmäl olycksfall

Här kan du göra en skadeanmälan om du har råkat ut för ett olycksfall och skadat dig.

Anmäl skada

Anmäl olycksfall via företag

Vad räknas som olycksfall?

Med olycksfall menas enligt försäkringsvillkoret en fysisk kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig händelse, d.v.s. genom utifrån kommande våld mot kroppen. Kroppsskada som uppkommer genom förfrysning, värmeslag eller solsting samt borreliainfektion och TBE till följd av fästingbett jämställs med olycksfall och anses ha inträffat den dag skadan visar sig. Vridvåld mot knä samt hälseneruptur räknas också som olycksfall. 

Innan du gör din anmälan

Läs om vad du ska göra i olika situationer.

 • mamma sätter plåster i sons panna

  Ersättning för ärr

  Hur ärr ersätts beror på vilken försäkring det är som ska ersätta skadan.

  Läs om ersättning för ärr
 • ung tjej läser på mobil

  Skadade saker vid olycksfall

  Du kan få ersättning från hemförsäkringen om till exempel mobil eller cykel skadades vid olyckan.

  Skadeanmälan hemförsäkring
 • Handskakning

  Service vid en skada

  Vi vill att våra kunder ska känna sig nöjda med den service och hjälp de får av oss vid en skada.

  Så här går det till