Olycksfall

Här kan du anmäla en olycksfallsskada. Om du hellre vill prata med oss ringer du 0771-655 655.

Vad räknas som olycksfall?

Med olycksfall menas enligt försäkringsvillkoret en fysisk kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre, ofrivillig händelse, d.v.s. genom utifrån kommande våld mot kroppen. Kroppsskada som uppkommer genom förfrysning, värmeslag eller solsting samt borreliainfektion och TBE till följd av fästingbett jämställs med olycksfall och anses ha inträffat den dag skadan visar sig. Vridvåld mot knä samt hälseneruptur betraktas också som olycksfall. 

Innan du gör din anmälan

Läs nedan om vad du ska göra i olika situationer.

Om du har flera personförsäkringar ska du göra en anmälan till alla försäkringarna, eftersom viss ersättning kan betalas ut från flera försäkringar.

Om du har råkat ut för en trafikolycka och skadat dig ska du även göra en anmälan till fordonets trafikförsäkring.

Om du skadat dig under arbetstid eller på väg till och från arbetet ska du även göra en anmälan till din arbetsgivares försäkring.

Har ett barn skadat sig under skoltid eller på väg till och från skolan ska du även göra en anmälan till skolans försäkring.

 • Service vid en skada

  Vi vill att våra kunder ska känna sig nöjda med den service och hjälp de får av oss vid en skada. 

  Så här går det till
 • Ersättning för ärr

  Ärr efter ett olycksfall ersätts lite olika beroende av vilken försäkring det är som ska ersätta skadan.

  Läs om ersättning för ärr
 • Skadad egendom

  Om till exempel mobil eller cykel har skadats vid olycksfallet kan du ha rätt till ersättning från din hemförsäkring.

  Skadeanmälan hemförsäkring