Anmäl graviditets- och förlossningskomplikationer

Här kan du göra en anmälan på din gravidförsäkring.

Till skadeanmälan

Detta kan försäkringen ersätta

Vi har två gravidförsäkringar och vilken ersättning du kan få beror på vilken av försäkringarna du har valt. Du kan logga in på Mina sidor för att se vilken slags gravidförsäkring du har.

Gratis Gravidförsäkring

Detta är en olycksfallsförsäkring som gäller om du som är gravid råkar ut för ett olycksfall under graviditeten. Du kan till exempel få ersättning för:

  • Kostnader för tandvård, läkarvård och resor som är nödvändiga på grund av olycksfallet. 
  • Bestående men och besvär, samt ärr, till följd av olycksfallet. 
  • Kristerapi om barnet dör under graviditeten eller föds med en allvarlig sjukdom. Även pappan/partnern till barnet kan få ersättning för kristerapi.  

Gravidförsäkring

De händelser som Gratis Gravidförsäkring gäller för ingår även in den gravidförsäkring du betalat för. Utöver det kan du få ersättning för:

  •  Graviditets- och förlossningskomplikationer som havandeskapsförgiftning, akut kejsarsnitt eller om du i samband med förlossningen drabbas av svår blödning eller svår bristning.
  • Sjukhusvistelse om du som är gravid behövt sjukhusvård till följd av graviditets- eller förlossningskomplikationer under minst tre dagar i följd.
  • Om barnet behövde sjukhusvård på grund av sjukdom eller olycksfall under minst tre dagar i följd.
  • Engångsersättning om barnet föds med vissa medfödda sjukdomar. 
  • Din självrisk för annan försäkring som ersatt stöld av barnvagnen eller bilbarnstolen.