Anmäl sjukdom

Här kan du göra en skadeanmälan om du drabbats av en sjukdom.

Anmäl sjukdom

Så ersätts sjukdom

Vid sjukdom kan du har rätt till ersättning från din personförsäkring. Några exempel på vad du kan få ersättning för är kvarstående besvär, ärr och förlorad arbetsförmåga.

Ersättningen är olika beroende på vilken sjukdom du drabbats av och vilken försäkring du har. När du har gjort din skadeanmälan kontaktar vi dig för att hjälpa dig med vad nästa steg är och hur din försäkring gäller.

För dig som har flera försäkringar

Om du har flera personförsäkringar ska du göra en anmälan till alla, eftersom viss ersättning betalas ut från flera försäkringar.

 • familj

  Ersättning för ärr vid sjukdom

  Ärr ersätts olika beroende på vilken försäkring det är som ska ersätta sjukdomen.

  Läs om ersättning för ärr
 • man med kryckor

  Vad är medicinsk invaliditet?

  Om du får en bestående skada efter ett olycksfall eller en sjukdom kallas det medicinsk invaliditet.

  Läs om medicinsk invaliditet
 • Sjuksköterska

  Har du en sjukvårdsförsäkring?

  För dig som vill använda din sjukvårdsförsäkring gör din anmälan via Vårdhjälpen.

  Till vårdhjälpen