Anmäl sjukdom

Här kan du göra en skadeanmälan om du drabbats av en sjukdom.

Avbokad resa

Så ersätts sjukdom

Vid sjukdom kan du ha rätt till ersättning från din personförsäkring. Några exempel på vad du kan få ersättning för är kvarstående besvär, ärr och förlorad arbetsförmåga.

Ersättningen är olika beroende på vilken sjukdom du drabbats av och vilken försäkring du har. När du har gjort din skadeanmälan kontaktar vi dig för att hjälpa dig med vad nästa steg är och hur din försäkring gäller.

För dig som har flera försäkringar

Om du har flera personförsäkringar ska du göra en anmälan till alla, eftersom viss ersättning betalas ut från flera försäkringar.