Anmäl tandskada

Skadeanmälan om du har råkat ut för ett olycksfall och skadat dina tänder.

Anmäl skada

Skada som inträffat hos tandläkaren

Så ersätts tandskador

Om du har en personförsäkring som gäller för olycksfall kan du få ersättning för skador på tänder och tandprotes. Du kan även få ersättning för läkarbesök, tandläkarbesök och resor som är nödvändiga på grund av olycksfallet.​

Försäkringen gäller inte för skador som uppstått vid bitning eller tuggning.

Vid akuta tandskador

Om du skadat dina tänder och varit på en akut behandling får du ersättning för det första besöket.

Är du i behov av fler behandlingar får du besked om vilken ersättning du kan få från din försäkring efter att du gjort din anmälan till oss.