Hemförsäkring för dig som

bor i hyresrätt

Det är lika viktigt att ha en hemförsäkring när man hyr en bostad som när man äger den. I hemförsäkringen ingår till exempel ett personlig skydd för alla som är namngivna på försäkringen.

Hemförsäkringen gäller för de saker du äger, lånar eller hyr. Reseförsäkring, personligt skydd vid rån och överfall, och ansvarsförsäkring ingår i hemförsäkringen.

Om du hyr bostaden, det kan vara en hyresrätt eller att du hyr någon annans bostadsrätt eller hus, behöver du en hemförsäkring som passar de behov du har. Men du behöver ingen försäkring som gäller för den fasta inredningen i en bostadsrätt eller för själva byggnaden om du hyr ett hus. Det är ägaren till bostadsrätten eller huset som ska ha försäkring för det.

I tabellen nedan ser du vilka olika typer av hemförsäkring du kan välja mellan och vad de innehåller. Välj den hemförsäkring som passar dig och dina behov. 

Jämför innehållet Stor hem Hem Extra Hem
Ansvar och rättsskydd

Om du blir krävd på skadestånd för att ha skadat någon eller någons saker, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar ett eventuellt skadestånd upp till 5 miljoner kr.

Du kan även få ersättning för advokat- och rättegångskostnader upp till 250 000 kr om du hamnar i en tvist som kan gå till tingsrätt.

Dina saker

Ger ersättning för dina saker som skadas eller förloras vid inbrott eller skadegörelse i bostaden, vattenläckage, brand eller blixtnedslag. Försäkringsbeloppet är 1 500 000 kr om du inte valt något annat.

Högsta ersättningsbelopp för cykel är 15 000 kr om du inte har den specialförsäkrad. Kontanter ersätts med högst 4 000 kr.

Försäkringen gäller även utanför bostaden, men då är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr. Har du HemExtra är beloppet 50 000 kr och för Stor Hemförsäkring är högsta ersättningsbeloppet 80 000 kr.

Det finns begränsningar för stöldbegärlig egendom.

Krishantering

Ersätter kostnader för kristerapi efter till exempel rån, överfall eller inbrott. Upp till 10 behandlingar av legitimerad psykolog ersätts per försäkrad person och skadehändelse.

Reseskydd

​Reseskyddet gäller för privat resa som är planerad att vara mer än två dygn. Försäkringen gäller vid sjukdom, olycksfall eller om du blir bestulen. Ansvars-, överfalls- och rättsskydd gäller även under resan. Försäkringen gäller i hela världen i 45 dagar, men kan förlängas om du ska vara borta längre.

Överfallsskydd

Ger ersättning om du utsätts för övergrepp på din person genom uppsåtligt våld eller hot om våld.

Id-stöld

Du får rådgivning för att begränsa skadeverkningarna som du blir utsatt för vid en id-stöld, och i vissa fall ersättning för kostnader för att avvisa orättmätiga krav som är en följd av id-stölden.

När du flyttar

När du flyttar mellan två bostäder får du ersättning med upp till hela försäkringsbeloppet om dina saker skadas eller stjäls under transporten. Detta gäller när du flyttar själv med hjälp av vänner och släktingar, inte om du anlitar en flyttfirma.

Flyttskyddet gäller för de händelser som ingår i försäkringens grundskydd och inte för sådant som kan ersättas av otursförsäkringen. Om du inte har Stor Hemförsäkring eller Hemförsäkring Extra är högsta ersättningsbeloppet 30 000 kr.

Otur

Otursförsäkringen, även kallad allrisk, ersätter dina personliga saker som skadas eller förloras på grund av en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Högsta ersättningsbeloppet är 50 000 kr om du har Hem Extra, 80 000 kr om du har Stor Hemförsäkring.

Ett-års garanti

Om du byter från annat försäkringsbolag till oss garanterar vi att försäkringen ersätter en skadehändelse som normalt inte omfattas av försäkringen. Du behöver visa att din försäkring i den andra bolaget skulle ha ersatt den typen av skadehändelse.

Garantin gäller i 1 år från försäkringens startdatum. Den gäller inte för specialförsäkrade föremål.

Utökat reseskydd

Utökat reseskydd med avbeställningsskydd, förseningsskydd, självriskbefrielse och ersättningsresa. Skulle du vara sjuk och inlagd på sjukhus i mer än halva restiden kan du få ersättning med vad resan kostat, upp till 25 000 kr per person och högst 75 000 kr sammanlagt.

Nyvärde på hemelektronik

Hemelektronik så som en dator, hushållsmaskin eller apparat för ljud- och bildåtergivning som är yngre än tre år ersätts med ny som motsvarar den skadad.
Försäkringen gäller inte för kamera, mobiltelefon, surfplatta, GPS eller bärbar musikspelare.


Tilläggsförsäkringar

att komplettera din försäkring med

Special – en allriskförsäkring för ett specifikt föremål, som är extra värdefullt. De kan vara ett smycke, en tavla eller en cykel. 

Cykel ingår i hemförsäkringen upp till 15 000 kronor – inklusive alla tillbehör. Är cykeln värd mer än så behöver du en specialförsäkring för cykeln.   

Om det specialförsäkrade föremålet skadas vid en plötslig och oförutsedd yttre händelse gäller försäkringen upp till det beloppet som du har försäkrat det för. 

Kontakta oss​ för att köpa en specialförsäkring.

Du kan försäkra en motor-, segel eller roddbåt vars skrov är högst 6 meter långt och 2 meter brett och tillverkat av plast, aluminium eller gummiväv. Segelytan får vara högst 10 m² och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr.​ Här kan du läsa mer om tillägget Småbåt​.​

Kontakta oss​ om du vill försäkra en liten båt med småbåtstillägget.​

Villkor och förköpsinformation

Skador ersätts alltid enligt det villkor som gäller när eventuell skada inträffar.

Självrisker

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur stor den är beror på vad det är som har hänt.

Anmäl skada

Här kan du anmälan skada – snabbt och enkelt. Vi kontaktar dig senast nästkommande vardag.


Fler sidor att läsa

Här hittar du fler sidor om sådant som kan passa dig