Självrisk Hemförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Den självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev, som du kan hitta på Mina sidor. Du kan logga in på Mina sidor med Bank-id eller Mobilt Bank-id.

Du väljer vilken självrisk du vill ha. Högre självrisk ger lägre pris på försäkringen.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

  •    750 kr
  • 1 500 kr
  • 2 000 kr
  • 3 000 kr
  • 4 000 kr
  • 5 000 kr
  • 10 000 kr

Självrisken 750 kr gäller inte vid skada på mobiltelefon, utan då gäller 1 500 kr om du inte valt ett högre belopp. 

​Rättsskydd

​25 % av kostnaden, dock lägst det du valde som grundsjälvrisk.