Självrisk för hemförsäkring

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Vilken självrisk du har valt står i försäkringsbrevet, som du hittar på Mina sidor.

Du kan välja den självrisk du vill ha. Högre självrisk ger något lägre pris på försäkringen.

Du kan välja mellan dessa självrisker:

  • 750 kr
  • 1 500 kr
  • 2 000 kr
  • 3 000 kr
  • 4 000 kr
  • 5 000 kr
  • 10 000 kr

Självrisken 750 kr gäller inte vid skada på mobiltelefon, utan då gäller 1 500 kr om du inte valt ett högre belopp. 

​Rättsskydd

​20 % av kostnaden, dock lägst det du valde som grundsjälvrisk.