Tips vid husköp

Det är mycket att tänka på när du ska köpa hus. Vi tipsar om vilka skaderisker det kan finnas med olika hus och vilken villaförsäkring du bör välja.

Undersök huset noga

Det är din plikt som köpare att noga undersöka huset. Om du slarvar med undersökningsplikten vid husköpet och du senare upptäcker fel och brister med huset kan du inte kräva säljaren på ersättning.

Vi rekommenderar att du kontaktar en behörig besiktningsman som går igenom huset tillsammans med dig så att du vet vad det är du köper.

Här kan du läsa mer om undersökningsplikten vid husköp.

Dolda fel

Dolda fel är just dolda och dit räknas sådant som inte kunnat upptäckas av köparen eller besiktningsmannen och sådant om inte ens säljaren känt till. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid dolda fel.

Röd trävilla
Undersök huset och ta hjälp av besiktningsman.

Bra dränering är viktigt

Vatten är härligt så länge det inte kommer in i huset. Ett vattennära läge kan ställa till det för en husägare om vattnet inte kan rinna bort från huset och om dräneringen inte fungerar.

  • Om huset ligger i bergigt område och det har sprängts plats för huset är det bra att fråga om dräneringen runt huset är gammal och i behov av att göras om. Vatten kan rinna på berget mot huset och då måste det finnas dränering som tar hand om vattnet så att du slipper fuktskador i källar- eller sutterängplanet om det är sådant hus. 
  • Om området runt huset är sluttande är det viktigt att vatten leds bort från huset och att dräneringen fungerar. 
  • Ligger drömhuset i närheten av vatten bör du ta reda på om det finns risk för översvämning vid skyfall och snösmältning. Kontrollera att vattnet enkelt kan rinna bort från huset.
Hus nära vatten
Bra dränering är extra viktigt vid vattennära läge.

Äldre hus i behov av renovering

Ta höjd för renoveringskostnader när du köper ett äldre hus. Risken att drabbas för en vatten- eller brandskada är högre om huset är gammalt och eftersatt när det gäller underhåll.

Om rör, vattenledningar och ytskiktet i badrum och tvättstuga är gamla är risken för fuktskador stor. Gamla elledningar kan också innebära en risk för brand.

Att renovera badrummet är alltså inte bara för att det ska kännas fräscht, det är viktigt för att undvika fukt- och vattenskador.
Läs gärna våra tips innan du börjar renovera.

Målarfärg
Ta höjd för renoveringskostnader om huset är äldre.

Finns det hussvamp?

Fukt i hus kan ställa till med problem som mögel och hussvamp. Äkta hussvamp, Serpula lacrymans, trivs där det är fuktigt och behöver fukt för att överleva.

Hussvamp drabbar trähus och äter sig in i virket. Svampen växer bara i trä, men trådarna kan sprida sig i grusbädden under huset. Ska du köpa hus med krypgrund bör du noga kontrollera att det inte finns svampangrepp under huset.
Thomas Persson Vinnersten, biolog på Anticimex, har följande tips för att undvika att huset angrips:

  • Har du krypgrund behöver du regelbundet se till att den inte är för fuktig.
  • Se till att regnvatten från hängrännor leds bort från huset.
  • Undvik att förvara virke, plast eller tidningar direkt på fuktiga källargolv eller i krypgrunder.
  • Sätt huv på skorstenen så undviker du att skorstensstocken blir fuktig av regnvatten.
  • Skapa inte täta utrymmen. Bygg exempelvis inte in din krypgrund eller källartrappa.

Försäkring för hussvamp ingår i Villaförsäkring Extra och Stor Villaförsäkring hos oss.

Försäkra huset

​​​Att investera i ett hus innebär ett stort ansvar och ett behov av ekonomiskt skyddsnät om något skulle hända med huset.

Långivaren brukar kräva att du tecknar en husförsäkring med så kallat fullvärde. Det betyder att det inte finns något speciellt försäkringsbelopp som begränsar hur mycket ersättning du kan få vid en skada där hela huset blir förstört och måste återuppbyggas.

Villaförsäkringen gäller för både byggnader och tomten och i den ingår ansvarsförsäkring och rättsskydd för dig som villaägare.

Senast uppdaterad 3 juli 2020