köpa hus

tips till blivande husägare

Vad du ska tänka på utifrån ett försäkringsperspektiv när du köper hus? Vi tipsar om vilka skaderisker det kan finnas med olika hus och vilken villaförsäkring du bör välja.

Område nära vatten

Ligger drömhuset i närheten av vatten bör du ta reda på om det finns risk för översvämning vid skyfall och snösmältning. Kontrollera att vattnet enkelt kan rinna bort från huset.

Bra dränering är viktigt

Ligger huset på berg eller om det har sprängts plats för huset är det bra att fråga om dräneringen runt huset är gammal och i behov av att göras om. Vatten kan rinna på berget mot huset och då måste det finnas dränering som tar hand om vattnet så att du slipper fuktskador i källar- eller sutterängplanet om det är sådant hus.  

Äldre hus i behov av renovering

Ta höjd för renoveringskostnader när du köper ett äldre hus. Risken att drabbas för en vatten- eller brandskada är högre om huset är gammalt och eftersatt när det gäller underhåll. Om rör, vattenledningar och ytskiktet i badrum och tvättstuga är gamla är risken för fuktskador stor. Gamla elledningar kan också innebära en risk för brand.

Att renovera kök eller badrum är alltså inte bara för att det ska kännas fräscht, det är viktigt för att undvika fukt- och vattenskador.

Tips

Läs gärna våra tips innan du börjar renovera.

Hussvamp

Fukt i hus kan ställa till med problem som mögel och hussvamp. Äkta hussvamp, Serpula lacrymans, trivs där det är fuktigt och behöver fukt för att överleva. Hussvamp drabbar trähus och äter sig in i virket. Svampen växer bara i trä, men trådarna kan sprida sig i grusbädden under huset. Ska du köpa hus med krypgrund bör du noga kontrollera att det inte finns svampangrepp under huset.
Thomas Persson Vinnersten, biolog på Anticimex, har följande tips för att undvika att huset angrips:

  • Har du krypgrund behöver du regelbundet se till att den inte är för fuktig.
  • Se till att regnvatten från hängrännor leds bort från huset.
  • Undvik att förvara virke, plast eller tidningar direkt på fuktiga källargolv eller i krypgrunder.
  • Sätt huv på skorstenen så undviker du att skorstensstocken blir fuktig av regnvatten.
  • Skapa inte täta utrymmen. Bygg exempelvis inte in din krypgrund eller källartrappa.

Försäkring för hussvamp ingår i Stor Villaförsäkring hos oss.

Undersök huset och ta hjälp av besiktningsman.

Undersök huset noga

Det är din plikt som köpare att noga undersöka huset. Om du slarvar med undersökningsplikten vid husköpet och du senare upptäcker fel och brister med huset kan du inte kräva säljaren på ersättning.

Vi rekommenderar att du kontaktar en behörig besiktningsman som går igenom huset tillsammans med dig så att du vet vad det är du köper.

Dolda fel

Dolda fel är just dolda och dit räknas sådant som inte kunnat upptäckas av köparen eller besiktningsmannen och sådant om inte ens säljaren känt till. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid dolda fel.

Försäkra huset

​​​Att investera i ett hus innebär ett stort ansvar och ett behov av ekonomiskt skyddsnät om något skulle hända med huset. Långivaren brukar kräva att du tecknar en villaförsäkring med så kallat fullvärde. Det betyder att det inte finns något speciellt försäkringsbelopp som begränsar hur mycket ersättning du kan få vid en skada där hela huset blir förstört och måste återuppbyggas.

Villaförsäkringen gäller för både byggnader och tomten och i den ingår ansvarsförsäkring och rättsskydd för dig som villaägare.

Den bästa villaförsäkring – vilken är det?

Vi vill påstå att den bästa villaförsäkringen är den som täcker just det försäkringsbehovet du har och hur omfattande du vill att försäkringen ska vara.

Flera alternativ att välja mellan

Hos oss kan du välja mellan tre olika alternativ –

  • Villaförsäkring
  • Villaförsäkring Extra
  • Stor Villaförsäkring

Här kan du jämföra villaförsäkringarnas omfattningar.

Fullvärdesförsäkring för hus

De flesta hus vi försäkrar idag får en så kallad fullvärdesförsäkring. Det betyder att det inte finns någon beloppsbegränsning för villaförsäkringen, utan huset är försäkrat till det värde det faktiskt har.

Vid en skada görs åldersavdrag för den skadade byggnadsdelen enligt de regler som står i villkoret. För den som renoverar och byter ut gamla maskiner blir då åldersavdraget inte lika stort för den som inte renoverar och byter ut fasta installationer. Om du väljer Stor Villaförsäkring är åldersavdraget för skadade byggnadsdelar begränsat till sammanlagt högst 15 000 kronor för villabyggnad.

Om villabyggnaden skadats i så stor omfattning att reparationskostnaden beräknas uppgå till minst 75 % av kostnaden för att bygga en motsvarande ny byggnad, kan du som väljer Stor Villaförsäkring välja att få resten av byggnaden riven och få en motsvarande ny byggnad uppförd på samma grund.

Huskollen – en hälsocheck av huset

När du köper hus kan du inte veta hur huset mår, om något har krånglat tidigare och hur renoveringar är utförda. I Stor Villaförsäkring ingår Huskollen som är en slags hälsocheck av huset som görs vart fjärde år. Denna hälsocheck görs av Anticimex och kostar ingenting extra.

Huskollen ger dig även ett fördelaktigare försäkringsvillkor. Du kan till exempel få ett rötskadeskydd efter genomförd besiktning. Det innebär att kostnaden för att sanera och åtgärda skador orsakade av rötsvamp ersätts.

Här kan du läsa om Huskollen.

Pool och annat utomhusbad

Om det finns en pool på tomten rekommenderar vi Stor Villaförsäkring för att du ska kunna få ersättning för skador på poolen vid storm, hagel och skadegörelse.

Läs mer om försäkring för pool

Livförsäkring – när ni äger hus tillsammans

Köper du huset tillsammans med någon annan? Då rekommenderar vi att ni köper varsin livförsäkring. Det ger en ekonomisk trygghet som är extra värdefull att ha om man har bostadslån tillsammans med någon. Du kan välja vilket belopp livförsäkringen ska gälla för.

När du köper villaförsäkring hos oss får du får 20 % rabatt på livförsäkringen det första året. Du tjänar alltså på att ha båda försäkringarna hos oss.

Senast uppdaterad 28 november 2018

Försäkra huset

Kom ihåg att försäkra huset så fort du blir ägare till det.  

Läs om villaförsäkring

Tips när du ska flytta

Här har vi samlat tips om vad du ska tänka på vid flytten.

Inför flytten – checklista
Försäkring vid flytt

Behöver du renovera?

Här hittar du tips om du behöver renovera din nya bostad.

Renovera köket
Renovera badrummet