När du ska köpa hus

tips till blivande husägare
Ett husköp är en av de största investeringarna du gör i livet. Därför är det viktigt att vara noga med alla detaljer så att du inte upptäcker fel på huset i efterhand.
Köparen har undersökningsplikt

Undersökningsplikten vid husköp​

Hus och bostadsrätter köps i befintligt skick. Det innebär att säljaren inte är ansvarig för fel som köparen borde ha upptäckt vid en besiktning. Undantaget är att säljaren ska upplysa om kända fel som inte är normala i förhållande till fastighetens ålder, och som köparen inte kunnat upptäcka.

Undersökningsplikt köparens ansvar

Köparen är skyldig att undersöka fastigheten noga och säljaren ansvarar inte för fel som är möjliga att upptäcka, eller borde ha förväntats med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Normalt behöver inte köparen göra ingrepp eller åverkan i byggnaden, men om något tyder på att fel finns måste köparen utreda orsaken.​

Upplysningsplikt säljarens ansvar

Säljaren ska upplysa om kända fel som inte är normala i förhållande till fastighetens ålder, och som köparen inte kan upptäcka själv. Om säljaren känt till fel som han/hon inte upplyst om blir det så kallade dolda fel och dessa kan säljaren bli ersättningsskyldig för.​​​​

Överlåtelsebesiktning

Som köpare kan du göra besiktningen själv, men kraven är höga och det kan vara klokt att anlita en professionell besiktningsman. Besiktningen omfattar bara de delar av fastigheten som är normalt åtkomliga utan ingrepp och åverkan. Besiktningsmannen ska förklara de fel han upptäcker och informera köparen om konsekvenser. Via besiktningsman.se​ kan du få professionell hjälp vid besiktning av den fastighet du tänker köpa.​​​​

Dolda fel – detta gäller vid försäljning

Dolda fel – detta gäller

Dolda fel är större fel och brister som inte kunnat upptäckas av vare sig köpare, säljare eller besiktningsman och felet ska inte vara förväntat med hänsyn till fastighetens pris, ålder och skick.

I princip ansvarar säljaren för brister i byggnadens konstruktion eller utförande. Normalt är säljaren ansvarig för dolda fel i 10 års tid efter försäljning. Om köparen och säljaren inte kommer överens om ersättning vid dolda fel kan saken behöva prövas i domstol. Som köpare har du har ofta lättare att hävda att du uppfyllt din undersökningsplikt om du anlitat en professionell besiktningsman.

Överlåtelseförsäkring

Det är vanligt att säljaren tecknar en överlåtelseförsäkring – eller Dolda fel-försäkring som den ofta kallas - i samband med försäljningen. Det är en 10-årig försäkring mot fel och skador på byggnader.​

Radonmätning

Om du ska köpa ett hus som ligger i ett område som kan ha höga halter av markradon eller om huset är byggt med blåbetong kan det vara bra att göra en radonmätning.

Radonmätningar i villor och radhus ska egentligen göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Men om du ska köpa ett hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar.

Läs mer om radonmätning hos Boverket 

Försäkra huset

​​​Att investera i ett hus innebär ett stort ansvar och behov av ekonomiskt skyddsnät. Med en villaförsäkring får du ett skydd för både byggnader och tomten. Dessutom ingår ansvarsförsäkring för dig som villaägare.