Besiktning vid husköp

Att köpa hus är en stor investering. Gör en besiktning av huset så att du slipper obehagliga överraskningar efteråt.

Undersökningsplikten vid husköp​

Hus och bostadsrätter köps i befintligt skick. Det innebär att säljaren inte är ansvarig för fel som köparen borde ha upptäckt vid en besiktning. Undantaget är att säljaren ska upplysa om kända fel som inte är normala i förhållande till fastighetens ålder, och som köparen inte kunnat upptäcka.

Undersökningsplikt – köparens ansvar

Köparen är skyldig att undersöka fastigheten noga och säljaren ansvarar inte för fel som är möjliga att upptäcka, eller borde ha förväntats med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Normalt behöver inte köparen göra ingrepp eller åverkan i byggnaden, men om något tyder på att fel finns måste köparen utreda orsaken.​

Upplysningsplikt – säljarens ansvar

Säljaren ska upplysa om kända fel som inte är normala i förhållande till fastighetens ålder, och som köparen inte kan upptäcka själv. Om säljaren känt till fel som han/hon inte upplyst om blir det så kallade dolda fel och dessa kan säljaren bli ersättningsskyldig för.​​​​

Överlåtelseförsäkring

Som köpare kan du göra besiktningen själv, men kraven är höga och det kan vara klokt att anlita en professionell besiktningsman. Besiktningen omfattar bara de delar av fastigheten som är normalt åtkomliga utan ingrepp och åverkan. Besiktningsmannen ska förklara de fel han upptäcker och informera köparen om konsekvenser.

Via besiktningsman.se​ kan du få professionell hjälp vid besiktning av den fastighet du tänker köpa.​​

Speciell besiktning för el, vatten och avlopp

Är det ett äldre hus kan det vara bra att beställa en utökad besiktning för el, vatten och avlopp. Det brukar inte ingå i överlåtelsebesiktningen utan görs utöver den vanliga besiktningen. 

Hus med eget vatten

Om du ska köpa en fastighet som har egen brunn kan det vara bra att testa vattenkvaliteten.

Det är inte bara vid köpet du bör testa vattnet. Livsmedelsverket rekommenderar att man provtar sitt vatten minst vart tredje år. 

Här hittar du information om dricksvatten från egen brunn

Radonmätning

Om du ska köpa ett hus som ligger i ett område som kan ha höga halter av markradon eller om huset är byggt med blåbetong kan det vara bra att göra en radonmätning.

Vatten från egen brunn
Testa dricksvattnet om fastigheten har egen brunn.

Radonmätningar i villor och radhus ska egentligen göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Men om du ska köpa ett hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar.

Läs mer om radonmätning hos Boverket 

Senast uppdaterad 3 juli 2020