fukt- och vattenskador

så kan du undvika att drabbas.

Ett vanligt problem i hus och lägenheter är fuktskador och vattenskador, som kan bli en dyr historia. Med rätt hjälp, kunskap och noggrannhet, kan du förebygga dem.

Planerar du att renovera eller bygga om hemma?

Vattenskador och fuktskador kan först och främst förebyggas när du renoverar eller bygger om. Detta ska du tänka på när du väljer hantverkare:

Referenser

Be alltid om referenser från din hantverkare. På det sättet kan du få lite inblick i hur den entreprenören kommer att sköta din renovering.

Certifikat

Ta reda på om hantverkaren har de certifikat som behövs. Om du till exempel ska du renovera ett badrum är det viktigt att hantverkaren är godkänd via BKR eller GVK. Du kan på egen hand söka på deras hemsidor för att se om just din hantverkare är godkänd.

Försäkring

Skulle olyckan vara framme under arbetets gång, är det viktigt att din entreprenör har en försäkring som kan hjälpa till ekonomiskt. Kolla upp det innen arbetet sätter igång. 

Delbesiktning

  • Planera in en besiktning under arbetets gång, förslagsvis när tätskiktet i ett badrum är färdigt men innan kakel- och klinkerplattorna kommer upp.
  • Alla kan göra fel ibland, och upptäcker du misstag i rätt tid är det väldigt enkelt att åtgärda. Men låter du misstaget vara kan du i värsta fall behöva göra om hela badrummet.

Köksrenovering

I kök är det viktigt att du använder godkända material. Prata med rörmokare som följer Säkra Vatten för att få veta vad som är godkänt. Då får du hjälp i ditt val av kranar och annat.

Kvalitetsdokument

Be alltid om kvalitetsdokument. Hur dessa ska se ut kan du hitta på respektive branschorganisations hemsida. Kvalitetsdokument underlättar kvalitetssäkring att arbetet är utfört enligt gällande branschregler (fackmannamässigt utfört).

Om du har en Stor Villaförsäkring hos oss får du möjlighet att anmäla att du vill ha Huskollen, en hälsocheck av ditt hus i samarbete med Anticimex. Du får konkreta tips om det är något du behöver åtgärda.

En vattenvarnare förhindrar vattenskador genom att snabbt och effektivt varna dig vid läckande vattenrör, diskmaskiner och tvättmaskiner.