Egen pool – så gäller försäkringen

Att bygga en pool eller badtunna på tomten kan vara lösningen att enkelt kunna ta ett härligt dopp. Här hittar du tips om vad du ska tänka på innan du bygger poolen, samt information om hur försäkringen gäller.

Regler när du bygger pool

Oavsett om du gör jobbet själv eller om du anlitar en behörig hantverkare finns några regler att känna till.

Det är viktigt att dessa regler uppfylls för att din försäkring ska gälla för poolen.

  • Vid reparation, ny-, om- eller tillbyggnad ska de krav som ställs i Boverkets byggnadsregler eller meddelats av lokal byggnadsnämnd vara uppfyllda.
  • Den byggnorm och de branschregler samt branschens råd och anvisningar som gäller för aktuell byggnadsdel ska följas.
  • Installationer och monteringar ska vara fackmannamässigt utförda och tillverkares anvisningar för montering, användning, skötsel och underhåll ska följas.
Kvinna bygger pool i trädgården
Ta reda på vad som gäller innan du börjar bygga poolen.

Behövs bygglov?

Oftast behövs inte bygglov för att bygga själva poolen. Vill du ha pooltak, högt staket eller spränga kan du behöva bygg- eller marklov. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun för att ta reda på vad som gäller just där du bor.

Fyllning och tömning av poolen

Ta reda på vad som gäller i din kommun när du ska fylla din pool med vatten. Kolla även upp vilka riktlinjer som finns när det är dags att tömma poolen.

Försäkring för poolen

Villa- och fritidshusförsäkringen  gäller för skador på den maskinella utrustningen till pool och utomhusbad. Vi rekommenderar att du väljer vår mest omfattande version av försäkringar.

Den mest omfattande försäkringen är Stor Villaförsäkring respektive Stor Fritidshusförsäkring  och rekommenderas till dig som har pool. 

  • Då kan du få ersättning för skador på utomhusbad som pool, badtunna, simbassäng och jacuzzi om det skadas av storm, vind eller hagel.
  • Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kronor.

Du behöver inte meddela oss att du har en pool/utomhusbad på tomten.

Om du har inomhuspool måste du säga till oss så att du får rätt försäkringsskydd. 

Tips

  • Om det snöat mycket bör du ta bort snö från pooltaket för att undvika skador. Försäkringen gäller inte för skador som orsakats av snötryck. 
  • Förbered poolen för vinter så att den maskinella utrustningen inte fryser sönder.

Du ansvarar för säkerheten

Skydd runt poolen

Att bada i bassäng är härligt, men inte riskfritt. Särskilt inte för barn oavsett om de kan simma eller inte. De kan halka och trilla i eller leka lite oförsiktigt. Du som har pool på tomten är ansvarig för säkerheten. Du är skyldig att ha någon form av skydd för poolen och det gäller även om du inte har egna barn att tänka på.

Din ansvarsförsäkring

I villa- och fritidshusförsäkringen ingår en ansvarsförsäkring som gäller för dig som fastighetsägare. Om du blir stämd och krävd på skadestånd ska du alltid kontakta oss först. Betala ingenting och säg inte att du ska göra det. Vi utreder om du är skadeståndsskyldig och om du är det betalar vi skadestånd upp till 5 000 000 kronor.  

För dig som vill veta lite mer

Senast uppdaterad 16 mars 2022