renovera badrum

tips och råd innan du startar badrumsrenoveringen
Badrummet är, förutom köket, ett av de mest använda rummen i hemmet. Därför är det viktigt att vara noga med alla detaljer om du är i färd med att renovera ditt badrum.

Hur gäller försäkringen vid badrumsrenovering?

Villaförsäkringen gäller för vattenskador i badrum som är byggda enligt den byggnorm och de branschregler som gällde vid renoveringstillfället. Renoveringsarbetet ska vara fackmannamässigt gjort. Om du hellre gör jobbet själv måste du göra jobbet fackmannamässigt, enligt gällande byggnorm. Det finns alltså inget utrymme för egna innovativa lösningar – hur bra de än är – om de inte är gjorda som om en yrkesman gjort dem enligt reglerna. Det här är viktigt ur försäkringssynpunkt. Om en skada inträffar där jobbet inte är "utfört fackmannamässigt" finns risk att du inte får ersättning. 

Tänk på att vissa jobb som rör el och vvs måste utföras av fackman. När du anlitar behöriga hantverkare som har ansvarsförsäkring, gäller den om arbetet har gjorts enligt gällande bransch- och byggregler. Du har dessutom möjligheten att reklamera eventuella fel i entreprenaden under ansvarstiden.

Följ Boverkets byggregler

 • Utforma och underhåll ditt badrum så att det tål vatten och fukt. Det krävs vattentätt skikt på golv och de väggar som utsätts för vatten. Fuktig luft ska snabbt kunna ventileras ut.
 • Byt ut gamla våtrumsmattor, golvbrunnar och andra detaljer som åldrats och som inte passar ihop med de nya produkterna.
 • Ett badrum byggs med flera material och produkter som alla har sin funktion. Det är viktigt att använda material och produkter som är utprovade tillsammans i ett system.

Så undviker du vatten- och fuktskada

Tips om hur du slipper vattenskada i badrummet

 • Använd godkända material och entreprenörer.
 • I badrum krävs det normalt vattentätt skikt på golvet och de delar av väggen som utsätts för vatten.
 • Det ska vara fall mot avloppet på de delar av golvet som utsätts för vatten.
 • Vill du placera golvbrunnen närmare väggen än 200 mm krävs ett särskilt godkännande för väggnära golvbrunnar. Läs mer om väggnära golvbrunnar​.
 • Du bör ändra rördragningarna (förutom golvbrunnen) så att de inte kommer upp ur golvet. Rörens rörelser gör att det är svårt att få det tätt runt rören.
 • Utanpåliggande rör är bra eftersom det minskar antalet genomföringar i tätskiktet. Du behöver inte heller riva något för att komma åt rören. Det kan vara riktigt snyggt med synliga kopparrör.
 • Duschkabin är ett bra alternativ. Inget onödigt vatten kommer på väggar och golv.
 • Byt golvbrunn om den är tillverkad före 1991. De äldre brunnarna uppfyller inte dagens skärpta krav.
 • Fyll alltid igen borrhål och pluggars skruvhål med våtrumssilikon.
 • Alla där hemma ska veta var huvudkranen finns och hur den stängs av.​

Dokumentation och intyg

 • Ta bilder under tiden! Ett bra sätt att visa hur det ser ut bakom i fall det händer något eller om du ska sälja.
 • Be att få alla garantisedlar, monterings- och skötselanvisningar.
 • Se till att få ett våtrumsintyg. Det är ett kvalitetsintyg att badrummet är gjort enligt branschreglerna.
 • Gör en slutbesiktning av utfört arbete tillsammans med entreprenören och den som eventuellt är kvalitetsansvarig.

Är hantverkaren behörig?

Med hjälp av dessa kan du kontrollera.

Säkervatteninstallation
AB Svensk våtrumskontroll
Byggkeramikrådet

Använd ROT-avdraget

Om du anlitar en hantverkare så kan du använda dig av ROT-avdraget, det håller dina renoveringskostnader nere.

Läs mer om ROT-avdraget

Renoveringen blev fel

Om en renovering blivit felaktigt gjord kan du överklaga. Här beskriver vi hur du går tillväga. 

Så här överklagar du

Mer om renovering

Här hittar du fler sidor i temat renovera som kan vara intressanta.