Renovera badrum

Badrummet är ett flitigt använt rum i hemmet. Det flödar dessutom mycket vatten där inne och risken för vattenskada är extra stor. Därför är det viktigt att vara noggrann Vid badrumsrenoveringen.

Renovera badrum i villa 

Villaförsäkringen gäller för vattenskador i badrum som är byggda enligt den byggnorm och de branschregler som gällde vid renoveringstillfället.

 • Renoveringsarbetet ska vara fackmannamässigt gjort. Om du hellre gör jobbet själv måste du göra jobbet fackmannamässigt, enligt gällande byggnorm.
 • Det finns inget utrymme för egna innovativa lösningar, hur bra de än är, om de inte är gjorda som om en yrkesman gjort dem enligt gällande regler. Det här är viktigt ur försäkringssynpunkt! Om en skada inträffar där jobbet inte är "utfört fackmannamässigt" finns risk att du inte får ersättning. 
 • Tänk på att vissa jobb som rör el och vvs måste utföras av fackman. När du anlitar behöriga hantverkare som har ansvarsförsäkring, gäller den om arbetet har gjorts enligt gällande bransch- och byggregler. Du kan även reklamera eventuella fel i entreprenaden under ansvarstiden.

Renovera badrum i bostadsrätt

En form av "lokalt bygglov" gäller om du bor i bostadsrätt och vad som gäller för din bostadsrätt står i bostadsrättsföreningens stadgar. Läs dem innan du börjar renovera badrummet, så att du vet vad som gäller. 

Ta reda på om det är din hemförsäkring eller föreningens försäkring som ska ersätta kostnader vid exempelvis vattenskada. Om det är din hemförsäkring som ska ersätta kostnaderna behöver du ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg – en bostadsrättsförsäkring

Krav på att renoveringen är gjord på ett fackmannamässigt sätt gäller även bostadsrätter. 

Följ Boverkets byggregler

 • Utforma och underhåll ditt badrum så att det tål vatten och fukt. Det krävs vattentätt skikt på golv och de väggar som utsätts för vatten. Fuktig luft ska snabbt kunna ventileras ut.
 • Byt ut gamla våtrumsmattor, golvbrunnar och andra detaljer som åldrats och som inte passar ihop med de nya produkterna.
 • Ett badrum byggs med flera material och produkter som alla har sin funktion. Det är viktigt att använda material och produkter som är utprovade tillsammans i ett system.

Så undviker du vatten- och fuktskada

Tips om hur du slipper vattenskada i badrummet

 • Använd godkända material och entreprenörer.
 • I badrum krävs det normalt vattentätt skikt på golvet och de delar av väggen som utsätts för vatten.
 • Det ska vara fall mot avloppet på de delar av golvet som utsätts för vatten.
 • Vill du placera golvbrunnen närmare väggen än 200 mm krävs ett särskilt godkännande för väggnära golvbrunnar. Läs mer om väggnära golvbrunnar​.
 • Du bör ändra rördragningarna (förutom golvbrunnen) så att de inte kommer upp ur golvet. Rörens rörelser gör att det är svårt att få det tätt runt rören.
 • Utanpåliggande rör är bra eftersom det minskar antalet genomföringar i tätskiktet. Du behöver inte heller riva något för att komma åt rören. Det kan vara riktigt snyggt med synliga kopparrör.
 • Duschkabin är ett bra alternativ. Inget onödigt vatten kommer på väggar och golv.
 • Byt golvbrunn om den är tillverkad före 1991. De äldre brunnarna uppfyller inte dagens skärpta krav.
 • Fyll alltid igen borrhål och pluggars skruvhål med våtrumssilikon.
 • Alla där hemma ska veta var huvudkranen finns och hur den stängs av.​

Dokumentation och intyg

 • Ta bilder under tiden! Ett bra sätt att visa hur det ser ut bakom i fall det händer något eller om du ska sälja.
 • Be att få alla garantisedlar, monterings- och skötselanvisningar.
 • Se till att få ett våtrumsintyg. Det är ett kvalitetsintyg att badrummet är gjort enligt branschreglerna. Vi kräver dock inte att du kan visa upp ett våtrumsintyg vid eventuell vattenskada, men det gör andra försäkringsbolag.
 • Gör en slutbesiktning av utfört arbete tillsammans med entreprenören och den som eventuellt är kvalitetsansvarig.

Planera renoveringen

Börja med att tänka igenom vilka behov det nya badrummet ska fylla. För att hitta en personlig stil kan du leta efter inspirationsbilder på till exempel Pinterest och olika bloggar. Leta runt efter material som passar stilmässigt.

Fråga vänner och bekanta om tips på bra hantverkare. Du kan även gå in på branschorganisationernas hemsidor och leta där. 

Budget och tidplan

Storleken på ditt badrum är en faktor som påverkar kostnaden. Konstruktion och bjälklag en annan. Börjar du flytta golvbrunn, avlopp och WC får du räkna med högre kostnad. Samma sak gäller om du installerar golvvärme, spotlights eller tvättmaskin. Valet av kakel och inredning påverkar förstås också kostnaden. Gör en budget och se vad badrummet kostar med alla önskemål du vill göra.

Hantverkare

Använd ROT-avdraget

Om du anlitar en hantverkare så kan du använda dig av ROT-avdraget, det håller dina renoveringskostnader nere.

Läs mer om ROT-avdraget

Renoveringen blev fel

Om en renovering blivit felaktigt gjord kan du överklaga. Här beskriver vi hur du går tillväga. 

Så här överklagar du