Renovera badrum

Badrummet är ett flitigt använt rum i hemmet. Det flödar dessutom mycket vatten där inne och risken för vattenskada är extra stor. Därför är det viktigt att vara noggrann Vid badrumsrenoveringen.

Renovera badrum i villa 

Villaförsäkringen gäller för vattenskador i badrum som är byggda enligt den byggnorm och de branschregler som gällde vid renoveringstillfället.

  • Renoveringsarbetet ska vara fackmannamässigt gjort. Om du hellre gör jobbet själv måste du göra jobbet fackmannamässigt, enligt gällande byggnorm.
  • Det finns inget utrymme för egna innovativa lösningar, hur bra de än är, om de inte är gjorda som om en yrkesman gjort dem enligt gällande regler. Det här är viktigt ur försäkringssynpunkt! Om en skada inträffar där jobbet inte är "utfört fackmannamässigt" finns risk att du inte får ersättning. 
  • Tänk på att vissa jobb som rör el och vvs måste utföras av fackman. När du anlitar behöriga hantverkare som har ansvarsförsäkring, gäller den om arbetet har gjorts enligt gällande bransch- och byggregler. Du kan även reklamera eventuella fel i entreprenaden under ansvarstiden.

Renovera badrum i bostadsrätt

En form av "lokalt bygglov" gäller om du bor i bostadsrätt och vad som gäller för din bostadsrätt står i bostadsrättsföreningens stadgar. Läs dem innan du börjar renovera badrummet, så att du vet vad som gäller. 

Ta reda på om det är din hemförsäkring eller föreningens försäkring som ska ersätta kostnader vid exempelvis vattenskada. Om det är din hemförsäkring som ska ersätta kostnaderna behöver du ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg – en bostadsrättsförsäkring

Krav på att renoveringen är gjord på ett fackmannamässigt sätt gäller även bostadsrätter. 

För dig som vill veta lite mer