Renovera badrummet

Badrummet används flitigt och mycket vatten flödar. Inte så konstigt att de allra flesta fukt- och vattenskador i svenska hem sker i just badrummet. Risken för vattenskada är större i ett äldre badrum, därför kan det vara en god idé att renovera badrummet när det börjar bli gammalt. Vår skadechef Jenny Rudslätt tipsar om vad du bör tänka på vid badrumsrenoveringen. 

Planering är A och O

Oavsett om du bor i villa eller lägenhet, om du ska göra en större renovering eller en lite mindre, göra delar själv eller att anlita hantverkare fullt ut är planeringen A och O.

Börja med att tänka igenom vilka behov det nya badrummet ska fylla. Det kan exempelvis vara något av dessa:

  • Vill du ha badkar eller dusch.
  • Har du behov av dubbla handfat.
  • Ska en tvättmaskin också få plats.

För att hitta en personlig stil kan du leta efter inspirationsbilder på till exempel Pinterest och olika bloggar. Leta runt efter material som passar stilmässigt.

Planerar badrumsrenovering
Börja med att planera renoveringen noga.

Badrumsrenovering kostar – gör en budget

Ju större förändringar desto mer måste du vara beredda att betala. Därför är det bra att göra en badrumsbudget.

Tänk på att om du ska flytta golvbrunn, WC och avlopp så blir det dyrare. Ska du dessutom installera golvvärme, spotlights eller tvättmaskin så innebär det högre kostnader. Val av kakel och klinker samt inredning påverkar givetvis också kostnaden.  

Anlita hantverkare eller göra jobbet själv?

När du vet vad du vill ha och vilken stil badrummet ska få är det dags för nästa fråga – anlita hantverkare eller göra jobbet själv?

Anlita hantverkare

Om du vill anlita hantverkare kan du fråga folk i bekantskapskretsen om tips på bra hantverkare. Du kan också gå in på branschorganisationernas hemsidor och leta där. Det är nämligen viktigt att anlita hantverkare som följer de branschregler som gäller för badrumsrenovering. Ta dig därför tid att och se till att anlita en hantverkare med våtrumscertifiering.

Följ gärna denna checklista när du anlitar hantverkare.

Be om kvalitetsdokument

Vi rekommenderar att du ber att få kvalitetsdokument som visar att badrummet är utfört enligt gällande branschregler, till exempel ett våtrumsintyg. Vi på If har inget krav på att du kan visa upp sådana intyg, men vissa försäkringsbolag kräver det. Det kan också vara värdefullt om det senare skulle visa sig att något är felaktigt gjort eller om du ska sälja din bostad.

Renovera själv

Om du ska renovera själv är det viktigt att du har goda kunskaper om och följer de branschregler som gäller – annars finns det risk att försäkringen inte gäller vid en eventuell skada. Om du gör renoveringen själv måste vissa jobb som rör el alltid utföras av en behörig elektriker. När det gäller VVS är det bra om du låter en fackman utföra jobbet. 

Ny design som kan ställa till det

Golvbrunn längs väggen

Nuförtiden är det vanligt med golvbrunnar som löper längs med väggen. Den här typen av brunnar kan medföra att vatten samlas intill väggen vilket i värsta fall kan leda till en vattenskada. En brunn i mitten av golvet är därför att föredra.

Vägghängd toastol

Ett annat exempel är vägghängd toalett. Dessa WC-stolar är snygga och populära, men kan i värsta fall orsaka fuktskada om toaletten inte installeras enligt de VVS-regler som gäller.  

Kakel på golvet

Nya idéer är kul, men ibland blir det tokigt. Kakel ska sitta på väggen medan klinkers läggs på golv. Kakel är nämligen inte anpassat att gå på och står inte emot vatten lika bra som klinkers.  

Hur gäller försäkringen?

En vanlig och högst relevant fråga är hur försäkringen gäller om det uppstår vattenskador i bostaden efter en badrumsrenovering.

Renovera badrum i villa 

Villaförsäkringen gäller för vattenskador i badrum som är byggda enligt den byggnorm och de branschregler som gällde vid renoveringstillfället.

  • Renoveringsarbetet ska vara fackmannamässigt gjort. Om du hellre gör jobbet själv måste du göra jobbet fackmannamässigt, enligt gällande byggnorm.
  • Det finns inget utrymme för egna innovativa lösningar, hur bra de än är, om de inte är gjorda som om en yrkesman gjort dem enligt gällande regler. Det här är viktigt ur försäkringssynpunkt! Om en skada inträffar där jobbet inte är "utfört fackmannamässigt" finns risk att du inte får ersättning. 
  • Tänk på att vissa jobb som rör el och vvs måste utföras av fackman. När du anlitar behöriga hantverkare som har ansvarsförsäkring, gäller den om arbetet har gjorts enligt gällande bransch- och byggregler. Du kan även reklamera eventuella fel i entreprenaden under ansvarstiden.

Renovera badrum i bostadsrätt

En form av "lokalt bygglov" gäller om du bor i bostadsrätt och vad som gäller för bostadsrätten står i föreningens stadgar. Läs dem innan du börjar renovera badrummet.

  • Ta reda på om det är din hemförsäkring eller föreningens försäkring som ska ersätta kostnader vid exempelvis vattenskada. Om det är din hemförsäkring som ska ersätta kostnaderna behöver du ha hemförsäkring med bostadsrättstillägg – en bostadsrättsförsäkring
  • Krav på att renoveringen är gjord på ett fackmannamässigt sätt gäller även bostadsrätter. 

För dig som vill veta mer

Senast uppdaterad 12 juli 2021