Dolda fel på hus

Dolda fel är större fel och brister som inte kunnat upptäckas av köparen, säljaren eller besiktningsmannen. Felet ska vara oväntat med hänsyn till fastighetens pris, ålder och skick. Husförsäkringar innehåller inte någon dolda fel-försäkring, utan den tecknas via mäklaren när huset säljs.

Detta gäller för dolda fel

 • I princip ansvarar säljaren för brister i byggnadens konstruktion eller utförande.
 • Normalt är säljaren ansvarig för dolda fel i 10 års tid efter försäljning.
 • Om köparen och säljaren inte kommer överens om ersättning vid dolda fel kan saken behöva prövas i domstol.
 • Som köpare har du har ofta lättare att hävda att du uppfyllt din undersökningsplikt om du anlitat en professionell besiktningsman.

Överlåtelseförsäkring

Det är vanligt att säljaren tecknar en överlåtelseförsäkring – eller Dolda fel-försäkring som den ofta kallas - i samband med försäljningen. Det är en 10-årig försäkring mot fel och skador på byggnader.​ Prata med din mäklare om du är intresserad av att teckna denna försäkring. 

 • Planerar renovering

  Behöver du renovera?

  Här hittar du tips som kan vara till hjälp när du ska renovera i din bostad.

  Tips vid renovering
 • Kvinna i dörröppning

  Tips till villaägare

  Vi vet att väder och vind kan orsaka skador. Vi har tips om hur skador kan förebyggas. 

  Läs tips till villaägare
 • Kaffepaus på hustrappan

  En hälsocheck av huset

  I Stor Villaförsäkring ingår en kostnadsfri hälsocheck av huset som Anticimex utför.

  Så fungerar hälsochecken

Senast uppdaterad 15 juni 2020