Tips om du vill

hyra ut din bostad

Tusentals svenskar hyr ut sin bostad privat på sajter som till exempel Airbnb. Det ger en extra inkomst, men det är inte riskfritt.

Hemförsäkringen gäller om någon obehörig tar sig in i bostaden, men eftersom personen som du hyr ut till har din tillåtelse att vara där gäller inte en vanlig hemförsäkring om någonting förstörs eller blir stulet.

När du hyr ut din bostad

  • Airbnb och andra uthyrningsförmedlare erbjuder ofta ett visst skydd till den som hyr ut. Det är viktigt att kontrollera vad som ingår i det skyddet.
  • Välj hyresgäst med omsorg – gå igenom potentiella gästers profiler och tidigare omdömen hos förmedlaren.
  • Gör en inventering av bostaden. Lås in värdefulla saker i ett särskilt rum eller utrymme dit hyresgästen inte har tillträde.
  • Märk dina saker med MärkDNA. Om det sker ett inbrott eller om dina saker stjäls kan de spåras tillbaka till dig. Läs om MärkDNA
  • Fråga om hyresgästen själv har en hemförsäkring. I dessa ingår ett ansvarsskydd om hyresgästen orsakar en skada.
  • Skriv ett ordentligt avtal där det står vad som gäller kring städning och inventarier etc.
  • Om du hyr ut regelbundet eller i större skala kan uthyrningen räknas som affärsverksamhet och då behöver du teckna en särskild försäkring. Kontakta oss så att vi kan hjälpa dig att få rätt försäkring. 
  • Se alltid till att ha hyresvärdens eller bostadsrättsföreningens tillstånd för att hyra ut. Annars kan det vara olagligt.
  • Din tillfälliga hyresgäst behöver ha en egen försäkring som gäller för hans eller hennes ägodelar som förvaras i din bostad, eftersom din hemförsäkring inte gäller för hyresgästen.

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om försäkringar. Du kan ringa, chatta eller mejla.

Anmäl skada

Här kan du anmäla din skada dygnet runt – snabbt och enkelt. Vi kontaktar dig senast nästkommande vardag.