För den fasta inredningen

Om du äger en bostadsrätt är det bostadsrättslagen och föreningens stagar som styr vem som ansvarar för vad. Med bostadsrättstillägget som är ett tillägg till din hemförsäkring har du en försäkring som täcker ersättningsbara skadehändelser på ytskikten.

Två olika bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägget gäller för ytskikt och fast inredning. Det finns två varianter.

  1. Kollektivt bostadsrättstillägg som bostadsrättsförening har tecknat för alla sina medlemmar hos sitt försäkringsbolag. Då ingår tillägget i din månadsavgift.
  2. Eget bostadsrättstillägg som du har lagt till i din hemförsäkring för bostadsrätt.

Bostadsrättstillägget i din hemförsäkring

Den ger dig som bostadsrättsinnehavare ett skydd vid skador på lägenheten på yt- och tätskikt, om du drabbas av en skadehändelse som omfattas av försäkringen.

Bostadsrättstillägget gäller försäkrad egendom i lägenheten som enligt lag är fast och som du enligt lag eller föreningens stadgar är underhållsskyldig för.

Vi rekommenderar att du tar reda på vad som gäller i din bostadsrättsförening för att veta om du behöver tillägget eller inte. 

Mer att läsa

Senast uppdaterad 22 februari 2024