Självrisker i kattförsäkringen

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Vilken självrisk du har valt står i försäkringsbrevet, som du hittar på Mina sidor.

Veterinärvård

Självriskerna för våra kattförsäkringar består av en fast och en rörlig självrisk. En högre självrisk ger lägre pris på försäkringen. Du kan välja mellan följande självrisker för din kattförsäkring

  • 1 500 kr + 15 %
  • 1 900 kr + 15 %

Livförsäkring

Ingen självrisk

Rovdjursskada

Vid skada orsakad av rovdjur (björn, varg, lo, järv eller örn) betalar du inte den fasta delen i självrisken. 

Kejsarsnitt

Om honan blir förlöst med kejsarsnitt för andra gången gäller dubbel fast självrisk vid det andra kejsarsnittet, se fullständiga villkor.

Tilläggsförsäkring Användbarhet

Ingen självrisk

Självriskperiod

  • Om du har fast och rörlig självrisk är självriskperioden 125 dagar.
  • Om du har enbart fast självrisk är självriskperioden 100 dagar.

En självriskperiod innebär att du betalar den fasta självrisken endast en gång per självriskperiod, oavsett antal veterinärbesök och vilken skada/diagnos besöken gäller. Om du har fast och rörlig självrisk betalar du 15 % på den summa som är kvar efter att den fasta delen i självrisken är betald.

En självriskperiod räknas från det datum då den första kostnaden uppstod. Exempelvis ett veterinärbesök eller kostnader för mediciner eller rehabilitering.

Har din kattförsäkring fast självrisk sedan tidigare?

Du som idag har enbart fast självrisk behåller den om du inte aktivt väljer att byta till en av våra självrisker med en fast och en rörlig del. 

Kontakta oss

Ring oss på 0770-117 177 om du har frågor eller vill byta självrisk på din kattförsäkring.