Självrisk vid veterinärvård

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Självriskerna för våra kattförsäkringar består av en fast och en rörlig självrisk. Du kan välja mellan följande självrisker för din kattförsäkring

  • 1 500 kr + 15 %
  • 1 900 kr + 15 %

Vilken självrisk du har valt står i försäkringsbrevet, som du hittar på Mina sidor.

Ändra självrisken

Ring oss på 0770-117 177 om du har frågor eller vill byta självrisk på din kattförsäkring.

Självriskperiod

En självriskperiod innebär att du betalar den fasta självrisken endast en gång per självriskperiod, oavsett antal veterinärbesök och vilken skada/diagnos besöken gäller. Om du har fast och rörlig självrisk betalar du 15 % på den summa som är kvar efter att den fasta delen i självrisken är betald.

En självriskperiod räknas från det datum då den första kostnaden uppstod. Exempelvis ett veterinärbesök eller kostnader för mediciner eller rehabilitering.

  • Om du har fast och rörlig självrisk är självriskperioden 135 dagar.
  • Om du har enbart fast självrisk är självriskperioden 100 dagar.

Kattförsäkring med fast självrisk 

Om du sedan tidigare har enbart fast självrisk behåller du den tills du aktivt  byter till en av våra självrisker med en fast och en rörlig del. 

För vissa händelser gäller annan självrisk än den du valt för din kattförsäkring.

Händelse Självrisk
0 kronor

Livförsäkringen upphör vid försäkringsperiodens utgång det
kalenderår då katten fyller 12 år.

15 %

Vid skada orsakad av rovdjur (björn, varg, lo, järv eller örn) betalar du endast den rörliga delen av självrisken, vilket är 15 % av kostnaden.

Se kommentar

Om iken tidigare har förlösts med kejsarsnitt betalar du dubbel fast självrisk vid andra 
kejsarsnittet.

0 kronor

Användbarhet är ett tillägg till livförsäkringen.