Diarré och kräkning hos katt

Att din katt kräks enstaka gånger är inget ovanligt, men om katten drabbas av diarré och ihållande kräkningar ska du kontakta veterinär.

Vanliga orsaker 

Orsaken till att din katt kräks kan vara flera, men oftast är orsaken hårbollar, främmande föremål, virusinfektion eller symtom på sjukdom. Har katten ihållande kräkningar ska du kontakta veterinär direkt. 

Exempel

  • En enstaka kräkning kan bero på att katten slickat i sig mycket hår från pälsen och att en så kallad hårboll orsakar kräkning, vilket oftast inte är några problem för katten. 
  • Att katten fått i sig ett främmande föremål kan orsaka problem och exempel på främmande föremål som är vanligt att katter får i sig av misstag är öronproppar, snören och små leksaker. Var observant på hur katten mår.  
  • Infektioner som salmonella kan ge kräkningar och diarré hos katter. Katten kan smittas av salmonella av småfåglars avföring och risk för smitta är stor om katten jagar småfågel och befinner sig runt ett fågelbord. Salmonella läker normalt ganska snabbt och det är ovanligt att människor smittas av salmonella via en katt.
  • Orsaken till kräkningar kan också vara en virusinfektioner. Kattpest, som är ett virus, är en mycket allvarlig infektion, och kan vara livshotande framför allt för unga katter. Men de flesta katter i Sverige är vaccinerade mot kattpest.

Sök vård direkt om

  • kattens allmäntillstånd är påverkat, med feber, slöhet eller uttorkning
  • du misstänker att katten har svalt ett främmande föremål
  • katten kräks upp vatten
  • kräkningarna eller diarrén är blodblandad.

Risk för uttorkning

Om katten har ihållande kräkning och diarré förlorar kroppen snabbt vätska och salter, vilket kan leda till uttorkning. Därför är det viktigt att de ser till att katten får i sig vätskeersättning, uttorkning kan annars utvecklas till ett kritiskt och livshotande tillstånd.

En magsjuk katt blir lätt uttorkad.