Vilken säkerhetsklass krävs på hänglås för nya portar?

Hänglåset vid invändig montering ska vara av minst klass 3.

När det gäller invändigt monterad stålbom ska den ha dimensionen 40 x 40 x 3. Om våra krav för inbrottsskydd inte är uppfyllda vid en inbrottskada så betalas ingen ersättning om bristen av inbrottsskyddet är orsaken till skadan. 

Om man känner sig osäker på sitt inbrottsskydd kan man kontakta en låssmed som är ansluten till SLR Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund.