Vilken säkerhetsklass krävs på hänglås för nya portar?

Frågat av Tina

Fråga:

​Hej! Vi har installerat nya portar med invändig låsning. Dvs plattjärn att sätta hänglås i. Vilken klass krävs på hänglåsen? Om man inte har tillräckligt hög klass på låset, vad händer? Gäller det endast vid inbrott? Om byggnaden tex utsätts för brand, så påverkar inte det försäkringen?

Svar:

Det framgår inte vilken typ av port ni installerat men jag förmodar att det är pardörrar eller vikport. För att uppfylla våra krav på inbrottsskydd ska hänglåset vid invändig montering vara av minst klass 3. När det gäller invändigt monterad stålbom ska den ha dimensionen 40 x 40 x 3.

Om våra krav för inbrottsskydd inte är uppfyllda vid en inbrottskada så betalas ingen ersättning om bristen av inbrottsskyddet är orsaken till skadan. Men vi har inte krav på lås vid en brandskada utan där har vi andra säkerhetsföreskrifter, t ex för heta arbeten, förvaring av fordon i lokal, förvaring av brännbart material mm. Dessa säkerhetsföreskrifter finner ni i ert Egendoms- och avbrottsvillkor punkt 8.

Känner ni er osäkra på ert inbrottsskydd ber vi er kontakta en låssmed som är ansluten till SLR Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund.

Med vänlig hälsning
Sara Berglund