Hur beräknas ersättning gällande avbrottsförsäkring?

Avbrottsförsäkringen ersätter förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag (i princip företagets fasta kostnader och vinst) under normalt 12 månader till följd av en ersättningsbar egendomsskada. Avbrottsförlusten värderas till skillnaden mellan det täckningsbidrag som företaget beräknas skulle ha uppnått om skada inte inträffat och det faktiskt uppnådda täckningsbidraget. För att göra en bedömning av avbrottsförlusten tittar vi på företagets omsättning och utveckling under de senaste åren samt täckningsbidraget enligt senaste räkenskapsåret före skadan.

Om det föreligger andra omständigheter under den period avbrottsersättning lämnas, vägs sådana uppgifter givetvis också in i den slutliga bedömningen av beräkningen av företagets förlust. Målsättningen är att avbrottsersättningen ska motsvara den förlust som företaget gör pga. skadan.

Avbrottsförsäkringen har också en karens, oftast ett dygn, då ingen ersättning lämnas.