Ingår det skadegörelse i försäkringen?

Om det avser skadegörelse utan samband med inbrott på lös egendom och inte på byggnad - för vilket andra regler gäller - så gäller följande:

Om du håller egendom under uppsikt

Försäkringen gäller för skadegörelse. Denna omfattning gäller främst om någon går in i t.ex.i en butik och uppsåtligen skadar affärsinnehavarens egendom.

Du håller inte egendomen under uppsikt

Försäkringen gäller för skadegörelse på fast monterade luftkonditioneringsaggregat, värmepump, markis, belysningsarmatur, inbrottsskydd, antenn och container med innehåll.

Om du har en entreprenad- och montageförsäkring

Detta är en allriskförsäkring som tecknas av företag som bedriver olika typer av entreprenader, t.ex. företag som bygger hus. Försäkringen gäller för skadegörelse på försäkrad egendom som inträffar på ett arbetsområde.

Försäkring för specificerade objekt

I vissa fall går det att teckna en försäkring för speciellt dyrbara föremål, t.ex. en utomhusstaty. En sådan försäkring gäller vid stöld av och skadegörelse på statyn.

Övriga fall av skadegörelse

I övriga fall måste skadegörelsen ha föregåtts av inbrott för att försäkringen ska omfatta skadan.