Vems försäkring täcker uthyrd dator?

Frågat av Mikael

Fråga:

​Jag vill erbjuda mina kunder ett paket där dator och support ingår mot en månadsavgift. Företaget äger utrustningen tills dess att avtalet löper ut och kunden väljer att köpa utrustningen. Under avtalets giltighet tappar kunden datorn i golvet. Vems försäkring täcker reparationen? Kundens hemförsäkring eller företagets egendomsförsäkring?

Svar:

​Hej Mikael!

Svaret på din fråga om vems försäkring som ska ersätta skadan på datorn beror på vad som avtalats mellan företaget och kunden. Antingen avtalar ni så att företaget ersätter skador på den uthyrda utrustningen. Då är det viktigt att kontrollera att försäkringen omfattar uthyrd egendom. Ett annat sätt att lösa försäkringsfrågan är att ni skriver avtal om att hyrestagaren ska ersätta skador på den hyrda utrustningen. Har ni ytterligare frågor så kontakta gärna våra försäkringsrådgivare.

Hälsningar
Sara Berglund