Vems försäkring täcker uthyrd dator?

Det beror på vad som har avtalats mellan företaget och kunden. Om det är avtalat så att företaget ersätter skador på den uthyrda utrustningen är det viktigt att kontrollera att försäkringen omfattar uthyrd egendom. Ett annat sätt att lösa försäkringsfrågan är om man skriver avtal om att hyrestagaren ska ersätta skador på den hyrda utrustningen.