Skydda företaget mot inbrott med rätt inbrottsskydd

Tjuven väljer alltid den lättaste vägen. Företag som satsar på inbrottsskydd har färre inbrott och mer begränsade skador. Läs om skyddsklasser och larmklasser, samt vad du kan göra för att försvåra jobbet för inbrottstjuven.

  • Skyddsklasser i korthet

    Skyddsklasser visar hur det mekaniska inbrottsskyddet ska vara utformat för att förhindra inbrott. Skyddsklasserna är graderade 1, 2 och 3, där 3 har de högsta kraven. Vilken skyddsklass som krävs för din lokal ser du i ditt försäkringsbrev.

  • Larmklasser i korthet

    Larmklasser är regler för hur ett inbrottslarm ska vara utformat för att uppfylla larmkraven. Ska en lokal skyddas med larm ska det vara ett godkänt inbrottslarm i larmklass 2 eller 3. Normalt gäller att företag i skyddsklass 3 ska ha inbrottslarm i larmklass 3.

Försäkra ditt företag

Försäkra till exempel varor, verktyg och maskiner mot stöld och inbrott.