Dubbeldörrar - är det krav på förstärkning med stålbom?

Nej, det är inget krav på att en pardörr ska låsas med en stålbom.

Som krav i skyddsklass 2 gäller att den aktiva dörrhalvan ska låsas med en godkänd låsenhet. Den inaktiva dörrhalvan ska vara reglad upp- och nedtill med godkända hävarmskantreglar, eller invändigt låst med spanjoletthandtag, eller invändigt försedd med en stålbom i t.ex. fyrkantsrör, dimension 40x40x3 mm, över hela pardörren och låst med ett godkänt hänglås i klass 3.

Det sistnämnda alternativet – stålbommen – är det absolut bästa och säkraste sättet att låsa en pardörr. Bommen kan t.ex. monteras på pardörren i en u-profil fastsatt med genomgående vagnsbultar och låsas med hänglåset i två "öron" fastsvetsade i stålbommen resp. u-profilen.