Förlust orsakat av inställd trafik, gäller avbrottsförsäkringen?

Frågat av Maria

Fråga:

Hej! I och med att tåg- och tunnelbanetrafiken varit inställd under den här veckan, har jag fått avbrott i mitt arbete. Pga. ökad resetid har jag fått tillbringa förmiddagarna med att ta mig till jobbet vilket har medfört halverad inkomst för mig. Täcker min företagsförsäkring ett sådant avbrott?

Svar:

I din försäkring ingår en avbrottsförsäkring som gäller för dina förluster om du får en skada, t.ex. orsakad av brand eller vatten, i ditt företag.

I ditt fall beror förlusten på att det har tagit dig betydligt längre tid än normalt att ta dig till jobbet som en följd av att tåg- och tunnelbanetrafiken inte kunnat köra enligt ordinarie tidtabell. En sådan förlust omfattas inte av avbrottsförsäkringen.

Hälsningar Roger