Gäller avbrottsförsäkringen vid förlust av inställd trafik?

Nej, det gör den inte.

En avbrottsförsäkring gäller för dina förluster om du får en skada, t.ex. orsakad av brand eller vatten, i ditt företag.

Om förlusten beror på att det har tagit dig längre tid än normalt att ta dig till jobbet som en följd av att tåg- och tunnelbanetrafiken inte kunnat köra enligt ordinarie tidtabell omfattas det inte av avbrottsförsäkringen.