När börjar försäkringen att gälla?

Frågat av Erik

Fråga:

Hej! Om jag skriver på försäkringsavtal och eventuellt får ett inbrott i min lokal imorgon kan avtalet gälla då eller tar det viss tid "att komma igång"?

Svar:

Försäkringen börjar att gälla från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet tecknas. Tecknar du försäkringen kl 12.00 gäller således försäkringen från denna tidpunkt. Detta gäller under förutsättning att du betalar premien inom 14 dagar från det att du fått fakturan på försäkringen.

Med vänlig hälsning
Sara Berglund