När börjar försäkringen att gälla?

Försäkringen börjar att gälla från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet tecknas.

Tecknar du försäkringen kl 12.00 gäller således försäkringen från denna tidpunkt. Detta gäller under förutsättning att du betalar premien inom 14 dagar från det att du fått fakturan på försäkringen.