Indraget skalskydd - vad är det?

Ett alternativ till hur man larmar sina fönster.

Om vi har krav på ett inbrottslarm i larmklass 2 finns det särskilda regler hur larmanläggningen ska vara utförd. Indraget skalskydd är alltså ett alternativ till hur man larmar sina fönster.

Alternativ 1 är att öppningsbara fönster ska vara skyddade med magnetkontakter och glasdetektorer. Fönster som inte är öppningsbara ska vara skyddade med glasdetektorer.

Alternativ 2 som kallas "indraget skalskydd" innebär istället att fönster (dock inte fönster i dörr, port eller lucka i omslutningsyta som ska skyddas enligt alternativ 1) ska skyddas med ett indraget skalskydd genom rörelse- eller linjedetektorer. Detektorerna ska vara monterade så att området omedelbart innanför fönstren skyddas av inbrottslarmet.
För att göra en bedömning av vilket alternativ som passar din försäkringslokal bäst bör ni kontakta en av Svenska Stöldskyddsföreningens certifierade larminstallatörer.