Vad täcker min försäkring vid inbrott på hyrd kontorsplats?

I de allra flesta fall uppfyller ett enskilt rum i en byggnad inte vårt krav på inbrottsskydd till följd av att inneväggarna är av gips och att dörren är en innerdörr utan en godkänd låsenhet.

Det innebär att inbrottsskyddet för din försäkring "flyttas ut" till aktuellt våningsplan, om sådant finns, eller hela byggnadens omslutningsyta. Det är dock inte säkert dörren på våningsplanet eller i entrén av utrymningsskäl vid t.ex. en brand kan förses med en godkänd låsenhet.

Att "flytta ut" inbrottsskyddet till våningsplanet eller i byggnadens omslutningsyta innebär vissa nackdelar för dig, bl.a. att du blir beroende av att övriga hyresgäster i fastigheten låser dörren i våningsplanet eller i entrén.