Vad täcker min försäkring vid inbrott på hyrd kontorsplats?

Frågat av Emma

Fråga:

Hej! Min arbetsplats har inte klass 1 på sin ytterdörr (saknas piggar i bakkant). Jag har lås in till mitt rum, som vetter in mot gård, utan insyn från gatan. Om det blir inbrott och mina saker försvinner, gäller min försäkring då? Jag är inhyrd i en lokal och påpekat att det saknas detta på dörren men hyresvärden har inte åtgärdat detta.

Svar:

Hej Emma,
I de allra flesta fall uppfyller ett enskilt rum i en byggnad inte vårt krav på inbrottsskydd till följd av att inneväggarna är av gips och att dörren är en innerdörr utan en godkänd låsenhet.

Det innebär att inbrottsskyddet för din försäkring "flyttas ut" till aktuellt våningsplan, om sådant finns, eller hela byggnadens omslutningsyta. Det är dock inte säkert dörren på våningsplanet eller i entrén av utrymningsskäl vid t.ex. en brand kan förses med en godkänd låsenhet.

Att "flytta ut" inbrottsskyddet till våningsplanet eller i byggnadens omslutningsyta innebär vissa nackdelar för dig, bl.a. att du blir beroende av att övriga hyresgäster i fastigheten låser dörren i våningsplanet eller i entrén.

Utan att veta närmare omständigheterna om din lokal eller byggnaden i övrigt är det svårt att ge dig ett råd i denna fråga. Jag föreslår därför att du kontaktar oss.

Hälsningar
Sara Berglund