Kan man försäkra enskilda konstverk i en företagslokal?

Om det avser konstverk för utsmyckning som förvaras på det försäkrade företaget, omfattar försäkringen skada genom brand, inbrott vatten etc. upp till det valda försäkringsbeloppet. (Försäkringsbeloppet ska avse återanskaffningsvärdet av hela företagets egendom, inte bara konstverken). Utöver detta omfattar försäkringen stöld, dvs. en skada utan samband med inbrott, och skadegörelse av inventarier, t.ex. konstverk upp till 50 000 kr. Detta belopp kan vid behov höjas.

Avser det konstverk för försäljning på företagets ordinarie försäkringsställe gäller försäkringen vid stöld och skadegörelse endast om stölden föregåtts av inbrott. För föremål som ställs ut på mässor finns också en speciell försäkring anpassad för sådan verksamhet.