Vilka regler gäller för trådens tjocklek på inbrottsgaller?

Det finns olika klassificeringar av galler. Svensk Brand- och Säkerhetscerfiering AB, SBSC, intygar och certifierar olika säkerhetsprodukter, bl.a. galler. I Säkerhetsguiden, som ges ut av Svenska Stöldskyddsföreningen, framgår intygade och certifierade produkter. Dessa produkter rekommenderas av Svenska Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen.

Krav på galler kan variera beroende på vilka krav på inbrottsskydd som är aktuellt i det enskilda fallet. Om kunden har en stor värdekoncentration av stöldbegärliga varor ställer försäkringsbolagen oftast ett högre krav på galler än om värdet på de stöldbegärliga varorna är lägre. Försäkringsbolaget kan också väga in om lokalen är försedd med inbrottslarm och eventuellt också lokalens geografisk belägenhet.

Rent generellt gäller att ett fast galler bör ha en kraftig tråd, t.ex. ett galler i fyrkantsstång om 15 x 15 mm. I sådana fall kan maskvidden uppgå till 150 x 300 mm, om avsikten med gallret inte är att skydda t.ex. små varor som klockor eller guldföremål i ett skyltfönster utan är att hindra att en gärningsman tar sig in i lokalen.

Gallret kan antingen monteras fast eller låsas fast med hänglås i hänglåsklass 2 eller 3. Det är svårt att ge allmänna råd om infästningen i väggen. Det beror på vilken typ av vägg i vilket gallret monteras, men franska skruvar, som helst bör säkras mot demontering, är oftast ett bra alternativ.